Бзунько

1. Riccardi H. Austrian Government Policy in the Sphere of Higher Education in Eastern Galicia (1867-1947) / H.Riccardi // Spheres of culture. - Lublin. - 2015. - Volume XII. - P.244-253.

2. Ріккарді Г. Створення вищих навчальних закладів Галичини і формування системи академічної освіти (1867-1914 рр.) / Г.Ріккарді // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія /  - Ужгород, 2004. - Вип. 10. с. 9-41.   

 3.  Ріккарді Г. Питання українського університету в контексті українсько-польськиї відносин у Галичині (середина ХІХ - початок ХХ ст.) / Г.Ріккарді // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / - Ужгород, 2004. - Вип. 11. с.11-26.     

4. Ріккарді Г. Національне питання у вищих навчальних закладах Львова у контексті національної політики Австро-Угорщини (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) / Г.Ріккарді // Вісник Прикарпатського університету. Історія /  , ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2014. - Вип.26. - с.182-189.      

5.  Ріккарді Г. Академічна політика центральних і краєвих органів влади у Східній Галичині (1867-1914)  / Г.Ріккарді // Львів, 2015. - Вип. 8. - с.18-24.         

6. Ріккарді Г.  Становище українського шкільництва у Східній Галичині в 60-х рр. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.: спроба історичного аналізу /  Г.Ріккарді // Галичина.  - Івано-Франківськ, 2015. - Число 27. - с.353-358.