01. Загальна інформація

Центр міжнародного спіробітництва був утворений в 2018 році шляхом реорганізації відділу міжнародних зв’язків університету, який був створений у 1991 році, що було обумовлено необхідністю інтеграції у науковий простір Європи, інтенсифікації діяльності університету у світовому науковому просторі, його популяризації серед установ, організацій та закладів науки світу, пошуку партнерів для міжнародного співробітництва. Роботу з розширення міжнародної співпраці центр активно продовжує і зараз, а саме укладються нові і продовжуються угоди з іноземними установами, що працюють в галузі науки і техніки, які стосуються виконання спільних науково-дослідних робіт та співпраці в галузі підготовки спеціалістів.

У 2017 році продовжувалась робота університету з інтенсифікації діяльності університету у світовому науковому просторі, розширення міжнародної співпраці з метою інтеграції у науковий простір Європи, його популяризації серед установ, організацій та закладів науки світу, а також пошук партнерів для міжнародного співробітництва в рамках Програм Європейського Союзу на підтримку проектів, партнерства, заходів і мобільності у сфері освіти, науки.

На даний час в  університеті діє 46 міжнародних угод про  співпрацю.  Цьогоріч укладено 4 нові рамкові угоди, а саме: Меморандум про співпрацю з International Development Norwey, Меморандум про наміри співпраці з Азербайджанським державним університетом нафти і промисловості, Меморандум про порозуміння  з Реджайнським університетом (Канада), Угода  про співпрацю з Вроцлавським університетом науки і технологій.

В 2017 продовжує функціонування та активну діяльність Національний контактний пункт (НКП) “Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика” програми досліджень і інновацій ЄС “Горизонт 2020”.

 

 

Українська