09 Групи забезпечення спеціальностей

 

Шифр та назва спеціальності

Навчально-науковий інститут

Випускова кафедра

Група забезпечення спеціальності

(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(035) Філологія (спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська")

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

Кафедра філології та перекладу

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(051) Економіка

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра прикладної економіки

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(071) Облік і оподаткування

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра обліку та оподаткування

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

072) Фінанси, банківська справа та страхування

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра фінансів

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(073) Менеджмент

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту та адміністрування

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(075) Маркетинг

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра підприємництва та маркетингу

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра підприємництва та маркетингу

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(101) Екологія

Інститут природничих наук і туризму

Кафедра екології

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(103) Науки про Землю

Інститут природничих наук і туризму

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ;

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики;

Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології;

Кафедра нафтогазової геофізики

(105) Прикладна фізика та наноматеріали

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра загальної та прикладної фізики

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(121) Інженерія програмного забезпечення

Інститут інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(123) Комп’ютерна інженерія

Інститут інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних систем і мереж

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(126) Інформаційні системи та технології

Інститут інформаційних технологій

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(131) Прикладна механіка

Інститут інженерної механіки

Кафедра зварювання

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

Кафедра комп’ютеризованого машинобудування

(132) Матеріалознавство

Інститут інженерної механіки

Кафедра зварювання

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(133) Галузеве машинобудування

Інститут інженерної механіки

Кафедра нафтогазових машин та обладнання

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(144) Теплоенергетика

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інститут інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

(152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інститут інформаційних технологій

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики

(172) Телекомунікації та радіотехніка

Інститут інформаційних технологій

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(183) Технології захисту навколишнього середовища

Інститут природничих наук і туризму

Кафедра екології (роки прийому на базі ПЗСО: 2016, 2017, 2018; роки прийому на базі ОКР молодшого спеціаліста: 2018, 2019)

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

Інститут нафтогазової інженерії

Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці (роки прийому на базі ПЗСО: 2019)

(184) Гірництво

Інститут нафтогазової інженерії

Кафедра буріння свердловин

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(185) Нафтогазова інженерія та технології

Інститут нафтогазової інженерії

Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

Кафедра військової підготовки

Кафедра видобування нафти і газу

Кафедра нафтогазових машин та обладнання

Кафедра буріння свердловин

(191) Архітектура та містобудування

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра архітектури та містобудування

Наказ № 284 від 09.11.2020 р.

(192) Будівництво та цивільна інженерія

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(193) Геодезія та землеустрій

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

Кафедра геодезії та землеустрою

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

Інститут природничих наук і туризму

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

(242) Туризм

Інститут природничих наук і туризму

Кафедра туризму

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(274) Автомобільний транспорт

Інститут інженерної механіки

Кафедра автомобільного транспорту

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

(281) Публічне управління та адміністрування

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

Кафедра публічного управління та адміністрування

Наказ № 266 від 26.10.2020 р.

Українська