Навчально-методичні розробки

Перелік основних навчально-методичних розробок за період 2012 – 2019 р.

 • Величкович А.С., Попадюк І.Й., Шацький І.П. та ін. Опір матеріалів. Збірник тестових завдань. Том 1: Базові моделі: Навчальний посібник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 291 с.
 • Paliychuk I.I. Strength of Materials: lecture notes. Part 1. Analysis of the Stresses and Strains of the Bars. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 76 с.
 • Величкович А.С., Попадюк І.Й., Шацький І.П. та ін. Опір матеріалів. Збірник тестових завдань. Том 2: Складний опір. Динаміка, міцність та стійкість пружних тіл: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 315 с.
 • Палійчук І.І., Величкович А.С., Лев О.М. Механіка суцільного середовища: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 99 с.
 • Артим В.І., Величкович А.С., Лев О.М., Палійчук І.І. Будівельна механіка: методичні вказівки для курсової роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 78 с.
 • Величкович А. С., Артим В. І., Лев О. М. Будівельна механіка (спецкурс частина 1): методичні вказівки для вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 70 с.
 • Andrusiak A.V., Paliychuk I. I., Velychkovych A. S. Strength of materials: lecture notes. – Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2015. – 137 p.
 • Курс лекцій з дисципліни "Інноваційна діяльність в будівництві" для студентів денної і заочної форм навчання напрямку "Будівництво" / Добрянська Л. О., Грицевич А. Ю. – ЛНАУ. – 2015. – 37 с.
 • Андрусяк, А. В. Будівництво та цивільна інженерія [Текст] : методичні вказівки для навчальної практики / А. В. Андрусяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 12 с.
 • Андрусяк, А. В. Методичні вказівки для виробничої практики / А. В. Андрусяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 27 с. 
 • Ефективні конструктивно-технологічні та естетичні вирішення в архітектурі та будівництві агропромислового комплексу// Колективна монографія за заг. ред. Добрянського І. М. / Львів: Вид-во ЛНАУ. 2016. – 268 с.
 • Никифорчин Ю. М. Будівельне матеріалознавство: лабораторний практикум. Ч. 2 / Ю. М. Никифорчин, Р. С. Грабовський, А. В. Андрусяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 60 с.
 • Величкович А.С. Будівельна механіка (спецкурс частина 2). Динаміка та стійкість споруд: методичні вказівки для вивчення дисципліни / А.С.Величкович, В.І.Артим, О.М.Лев. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 105 с.
 • Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та пластичності: методичні вказівки для вивчення дисципліни / В.І.Артим, А.С.Величкович, О.М.Лев, І.І.Палійчук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 50 с.
 • Величкович, А. С. Опір матеріалів: метод. вказ. для курсової роботи / А. С. Величкович, І. І. Яциняк, В. І. Артим. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 63 с.
 • Артим В. І. Вступ до будівельної справи: методичні вказівки для вивчення дисципліни / В. І. Артим. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 89 с.
 • Андрусяк А. В. Залізобетонні конструкції: лабораторний практикум / А. В. Андрусяк, В. І. Артим, І. З. Рутковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 16 с.
 • Андрусяк А. В. Технологія будівельного виробництва [Текст] : метод. вказ. для вивчення дисципліни / А. В. Андрусяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 120 с.
 • Організація будівництва [Текст] : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. В. Андрусяк, В. І. Артим, І. З. Рутковська, Ю. Є. Фамуляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 72 с.
 • Магістерська робота [Текст] : методичні вказівки / А. В. Андрусяк, В. І. Артим, І. З. Рутковська, Ю. Є. Фамуляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.
 • Андрусяк, А. В. Проектування металевих конструкцій [Текст] : методичні вказівки для вивч. дисц. / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 90 с. 
 • Андрусяк, А. В. Проектування металевих конструкцій [Текст] : методичні вказівки для курсового проекту / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 17 с. 
 • Величкович, А. С. Проектування основ і фундаментів [Текст] : методичні вказівки для курсової роботи / А. С. Величкович, А. В. Андрусяк, В. І. Артим. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 48 с. 
 • Андрусяк А. В., Величкович А. С. Проектування основ і фундаментів: практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 50 с.
 • Величкович А.С., Андрусяк А.В., Артим В.І., Лев О.М. Проектування основ та фундаментів: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 96 с.

  Більш детально з навчально-методичними розробками викладачів кафедри будівництва можна ознайомитись на сайті науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ за адресою http://library.nung.edu.ua/
  Повні версії потрібних методичок можна скачати через електронний каталог http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchForm

Українська