Вступнику

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 192"Будівництво та цивільна інженерія" за двома освітньо-професійними програмами "Будівництво та цивільна інженерія" та "Теплогазопостачання і вентиляція".  

Наші випускники будуть необхідні на всіх етапах будівництва:
– на етапі ідеї, задуму, малюнка, ескізу майбутньої споруди;
– на етапі вибору конструктивної схеми споруди;
– на етапі конструювання і детальної розробки кожного елементу;
– на етапі економічної і технічної підготовки будівництва;
– на етапі безпосереднього зведення споруди;
– на етапі експлуатації або необхідної реконструкції будинку.
            Одержавши освіту за фахом будівельника, фахівці зможуть, враховуючи свої схильності і здібності, застосувати набуті знання в різних сферах державного і приватного будівельного виробництва.
            Фахівці можуть реалізувати себе у проектній, проектно-пошуковій, організаційно-управлінській, науково-дослідній сферах: виконувати функції проектанта, науковця та управлінця в архітектурно-містобудівельних управліннях. Після закінчення навчання і отримання диплому будуть скеровуватися в основному на роботу за посадами: майстер, виконроб, начальник дільниці, інженер-кошторисник, проектувальник, конструктор, науковець, викладач, а ще інженер-експлуатаційник будинків і споруд, інженер відділів виробничо-технічного забезпечення, постачання і капітального будівництва, інженер-технолог на заводах будівельних виробів або будівельних матеріалів і багато інших посад. Фахівці здатні виконувати професійну роботу і можуть займати посади: технолога, інженера-проектувальника, інженера-будівельника;
            Крім основної будівельної підготовки фахівці отримають також спеціальну підготовку в галузі здійснення перебудови, реконструкції, модернізації та розширення існуючих будівель та споруд, перебудови поверхів у будинках, модернізації та перевлаштування інтер’єрів в них, а також з питань будівництва нових об’єктів у сформованому архітектурному довкіллі. Студенти набудуть навиків організації технологічного процесу виготовлення будівельних конструкцій, виробів та матеріалів із урахуванням техніко-економічних особливостей, сировинної бази, наявного устаткування. Крім того, студенти, що навчатимуться на договірній основі, матимуть можливість крім загального курсу вибрати необхідний індивідуальний додатковий блок дисциплін для вивчення за замовленням підприємства чи за власним бажанням.
            Високий рівень підготовки фахівців за даним напрямом гарантується великим науково-педагогічним потенціалом кафедри будівництва та енергоефективних споруд.
Вибирайте:
м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
галузь знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальність 

192 Будівництво та цивільна інженерія.
Перелік конкурсних предметів
Календар вступника  Про кафедру будівництва та енергоефективних споруд

          Кафедра готує магістрів з енергетичного менеджменту та інжинірингу за спеціальністю 144 Теплоенергетика.

Наші випускники здатні фахово працювати в наступних напрямах.
Енергоефективність
обирати та проектувати енергоефективне обладнання;
працювати з сучасними енергозберігаючими технологіями;

Вимірювання
проводити оперативні вимірювання та експертний аналіз результатів з використанням сучасних тепловізійних засобів та теплометричних комплексів, проектування і розрахунки ефективних режимів енерговикористання;
Моніторинг
проводити моніторинг енергоспоживання промислових підприємств та організацій на регіональному рівні;
Сучасні системи
створювати сучасні системи енергетичного менеджменту;
ІТ-технології
широко застосовувати математичні моделі, комп’ютерні та ІТ-технології;
Аудит
здійснювати енергетичний аудит і бізнес-планування.
         Наші випускники працюють:
у фірмах, які займаються енергетичним консалтингом,  інженерно-консультаційними послугами в галузі енергетичних технологій та систем;
в державних установах, наукових інститутах та фірмах, які вирішують проблеми енергозбереження та займаються енергоаудитом;
у організаційних відділах по забезпеченню енергопостачання, впровадженню енергозберігаючих технологій;
на промислових підприємствах у відділах головного енергетика.

Вибирайте:
м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Спеціальність 144 "Теплоенергетика",  ОП-Е
нергетичний менеджмент та інжиніринг.

Приймальна комісія
Про кафедру будівництва та енергоефективних споруд

 


Українська