Навчально-методичні розробки

Додаткова інформація: 

         Навчально-методичні розробки

 • Васько І. С., Слепко М. М. Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості Методичні вказівки для практичних занять для студентів напрямку підготовки 6.03.05.04 «Економіка і підприємництво». Івано-Франківськ: Факел. – 2011. 37 с.
 • Васько І. С., Слепко М. М. Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості. Конспект лекцій для студентів напрямку підготовки 6.03.05.04 «Економіка і підприємництво». Івано-Франківськ: Факел. – 2011. 72 с.
 • Васько І.С. Бейзик О.С., Малярчук Б.М. Методичні вказівки з виробничої практики – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 15 с.
 • Васько І.С. Бейзик О.С., Малярчук Б.М. Методичні вказівки з виробничої практики – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 15 с.
 • Васько І. С., Васько А. І. Методичні вказівки з переддипломної практики – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2010. – 13с.
 • Васько І. С., Ковбасюк І. М., Марцинків О. Б., Васько А.І. Механіка гірських порід: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 40 с.
 • Волобуєв А. І. Буріння на воду і тверді корисні копалини: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.- 200 с.
 • Волобуєв А. І. Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння. Конспект лекцій з практичними вправами, 127 ст.
 • Волобуєв А. І. Механіка руйнування гірських порід. Конспект лекцій, 91 ст.
 • Волобуєв А. І. Проектування режимів буріння. Конспект лекцій з практичними вправами, 88 ст.
 • Ковбасюк І.М. Буріння нафтових і газових свердловин: Курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 25 с.
 • Ковбасюк І.М., Мрозек Є.Р. Буріння нафтових і газових свердловин: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 174 с.
 • Ковбасюк І.М., Тершак Б.А., Бейзик О.С., Витвицький І.І., Марцинків О.Б. Буріння нафтових і газових свердловин. Лабораторний практикум для небурових спеціальностей. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 59 с.
 • Колісник В.І., Богославець В.В. Методичні вказівки другої виробничої практики – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 18 с.
 • Коцкулич Я.С., Кочкодан Я.М. Буріння нафтових і газових свердловин: Підручник. – Коломия: ВПТ “Вік”, 1999. – 504 с.
 • Коцкулич Я.С., Кочкодан Я.М., Оринчак М.І., Колісник В.І.,Сенюшкович М.В., Марцинків О.Б., Васько А.І.. Дипломне проектування. Методичні вказівки. 2-ге видання. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 91 с.
 • Коцкулич Я.С., Кунцяк Я.В. Магістерська робота. Методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 52 с.
 • Коцкулич Я.С., Малярчук Б.М. Основи нафтогазової справи: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 136 с.
 • Коцкулич Я.С., Оринчак М.І., Оринчак М.М. Бурові промивальні рідини. Підручник. З грифом МОНУ. - Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 500 с.
 • Коцкулич Я.С., Сенюшкович М.В., Марцинків О.Б., Витвицький І.І. Закінчування свердловин: Курсовий проект. 2-ге видання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.
 • Коцкулич Я.С., Сенюшкович М.В., Марцинків О.Б., Кирчей О.І., Витвицький І.І. Закінчування свердловин: Практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009.- 182 с.
 • Коцкулич Я.С., Тищенко О.В. Закінчування свердловин. Підручник. З грифом МОНУ. 2-ге видан¬ня. / Київ “Інтерпрес ЛТД”, 2009. - 366 с.
 • Кочкодан Я.М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин. Частина третя. Буріння свердловин у заданому напрямку. Підручник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, ¬ 2010. – 356 с.
 • Кочкодан Я.М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин: Курсове проектування. – Івано-Франківськ : Факел, 2009. – 107 с.
 • Оринчак М.І., Бейзик О.С. Спеціальні технологічні рідини Курсова робота. – Івано Франківськ: Факел, 2005. – 16 с.
 • Оринчак М.І., Бейзик О.С. Спеціальні технологічні рідини. Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 92 с.
 • Оринчак М.І., Бейзик О.С., Юрич А.Р. Ускладнення та аварії в бурінні. Курсова робота. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 36 с.
 • Оринчак М.І., Колісник В.І., Бейзик О.С., Чудик І.І.. Бурові промивальні рідини. Методичні вказівки для практичних занять. –Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 54с.
 • Оринчак М.І., Кочкодан Я.М., Колісник В.І. Бурові промивальні рідини. Лабораторний практикум для студентів спеціальності “Буріння”. м.Івано-Франківськ, 2002р.
 • Сенюшкович М.В, Білецький Я.С. Витвицький І.І. Тампонажні розчини спеціального призначення: Курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 39 с.
 • Сенюшкович М.В. Первинне розкриття та випробування продуктивних пластів. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Буріння”. –Івано-Франківськ: “Факел”. –2003. –273с.
 • Сенюшкович М.В., Білецький Я.С. Витвицький І.І Тампонажні розчини спеціального призначення: Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 149 с.
 • Сенюшкович М.В., Марцинків О.Б., Витвицький І.І. Закінчування свердловин: Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 57 с.
 • Сенюшкович М.В., Салижин Ю.М., Білецький Я.С., Бейзик О.С. Тампонажні розчини спеціального призначення: Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: Факел, 2008.- 89 с.
 • Сенюшкович М.В., Тершак Б.А. Тампонажні розчини спеціального призначення: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 177 с.
 • Олексюк М.П., Юрич А.Р., Колісник В.І., Гриманюк В.І., Пастух А.М. Попередження та ліквідація флюїдопроявлень: Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 63 с. 
  додаток до лабораторного практикуму програма Exel для розрахунку d-exp та  програма Exel для побудови графіку глушіння.

завдання для студентів-заочників

 •  

типові теми дипломних і магістерських робіт

 

 

Українська