Дисципліни кафедри

Додаткова інформація: 

 

  

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

- ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, КОНСПЕКТИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

- МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ; 

 - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

 - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Серед дисциплін, які викладаються студентам кафедрою, наступні:

 

 

Перелік дисциплін, які викладає кафедра буріння свердловин

1

Буріння нафтових і газових свердловин      

2

Буріння похило-скерованих свердловин

3

Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини

4

Бурові промивальні рідини

5

Геологорозвідувальна справа

6

Гідроаеромеханіка в бурінні

7

Гідродинамічні розрахунки в бурінні
(Основи прийняття технологічних рішень в бурінні)

8

Закінчування свердловин

9

Запобігання та ліквідація флюїдопроявів

10

Комп’ютеризація технологічних розрахунків в бурінні

11

Методи та засоби обробки знань в нафтогазовій промисловості

12

Моделювання процесів буріння свердловин

13

Нафтогазова механіка

14

Нафтогазова справа

15

Освоєння і ремонт свердловин та інтенсифікація нафтогазовидобутку

16

Основи наукових досліджень

17

Основи нафтогазової справи

18

Основи технології буріння свердловин

19

Попередження та ліквідація флюїдопроявлень

20

Проектування конструкцій та кріплення свердловин

21

Ремонтно-відновлювальні роботи при бурінні свердловин

22

Розкриття та випробування продуктивних пластів

23

Розробка документації для спорудження свердловин

24

Руйнування гірських порід

25

Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості

26

Спеціальні технологічні рідини

27

Спорудження свердловин на нетрадиційних родовищах природних газів

28

Тампонажні розчини спеціального призначення

29

Технологія буріння нафтових і газових свердловин

30

Ускладнення та аварії при бурінні свердловин

 

Українська