Про кафедру

       Кафедра створена наказом ректора ІФНТУНГ від 21 листопада 2012 р. № 147. Рішенням Акредитаційної комісії України протокол №104 від 30 травня 2013 року одержано ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом 6.060101 Будівництво. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, починаючи з 1 вересня 2015 р. підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія” (галузь знань “Архітектура та будівництво”). Спочатку кафедра мала назву "Кафедра будівельної механіки", починаючи з 2018 року назву змінено на "Кафедра будівництва". 
        В 2018 р. кафедра успішно пройшла акредитаційну експертизу щодо освітньої діяльності у сфері вищої освіти на магістерському рівні. У 2018 р. на кафедрі будівництва вперше відбулися захисти магістерських робіт за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.
        У 2019 р. кафедра будівництва об'єдналась із підрозділом відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж і розширила поле своєї наукової та навчальної діяльності. Принагідно кафедра змінила назву на "Кафедра будівництва та енергоефективних споруд".

           На сьогодні кафедра готує фахівців за двома спеціальностями: 
192 Будівництво та цивільна інженерія за двома освітньо-професійними програмами  «Будівництво та цивільна інженерія» та «Теплогазопостачання і вентиляція»;
144 Теплоенергетика
 за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг».

                                                                                                         Про кафедру будівництва та енергоефективних споруд 


НАШІ МАГІСТРИ

Українська