Наукова діяльність

Основні напрямки наукової роботи викладачів кафедри: 

– математичне моделювання термонапруженого стану елементів будівельних конструкцій за дії зосереджених теплових і механічних навантажень;

– оцінка вогнетривкості сталебетонних конструкцій;

– дослідження напружено-деформованого стану збірно-монолітних перекрить;

– оцінка залишкового ресурсу та потенційного ризику руйнування лінійних ділянок реальних дефектних трубопроводів;

– втомна довговічність в умовах випадкового навантажування;

– оцінка міцності складних металевих конструкцій за допомогою МСЕ;

– фізико-хімічне модифікування поверхні керамічної лицьової цегли гідрофобізуючими захисними речовинами;

– визначення принципів одержання низькоемісійних багатокомпонентних цементів, модифікованих добавками пластифікуюче-повітровтягувальної дії;

– теорія та конструювання оболонкових демпферів із сухим тертям;

– дослідження напружено деформованого стану бурильної колони та обсадних труб і їх муфтових з’єднань;

– розробка і розрахунок оболонкових засобів віброзахисту;

– підвищення зносостійкості деталей нафтогазового обладнання;

– вивчення залишкової міцності металу труб при довготривалій експлуатації; 

– експериментальні дослідження тріщиностійкості сталезалізобетонних балок;

– підвищення ефективності систем централізованого та децентралізованого теплопостачання;

– дослідження систем теплового акумулювання енергії в системах вентиляції будівель, підвищення ефективності роботи тепло-фотоелектричних колекторів;

– дослідження нестаціонарних теплових процесів в огороджуючих конструкціях будівель і споруд;

– розробка технологічних і теоретичних основ створення пористих матеріалів із прогнозованими теплофізичними характеристиками.
 

 

Українська