Загальна інформація

Кафедра будівництва і енергоефективних споруд (БУД) – це структурний підрозділ Інституту архітектури, будівництва та енергетики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІАБЕ - ІФНТУНГ). Кафедра створена наказом ректора ІФНТУНГ від 30.08.2019 р. №223 шляхом приєднання до кафедри будівництва кафедри відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж. З моменту створення і по сьогодні кафедру очолює д.т.н., професор Артим Володимир Іванович.

Кафедра БУД укомплектована висококваліфікованими фахівцями з будівництва та цивільної інженерії, технічної теплофізики та теплоенергетики, гідравліки, технології  палив, екологічної безпеки з них 5 професорів, докторів наук, 12 доцентів, кандидатів наук та 3 асистенти. Серед перелічених викладачів один дійсний член Академії будівництва України та два члени-кореспонденти Академії будівництва України.

Освітня діяльність. Кафедра щорічно здійснює випуск за двома спеціальностями: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за двома освітньо-професійними програмами  «Будівництво та цивільна інженерія» та «Теплогазопостачання і вентиляція»;
144 «Теплоенергетика»
за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг».

У складі кафедри є чотири навчальні лабораторії та навчально-наукова лабораторія механіки руйнування матеріалів та міцності елементів конструкцій у експлуатаційних середовищах. На базі ПАТ «Івано-Франківськцемент» організовано філію кафедр «Будівельні матеріали та конструкції». Кафедра тісно співпрацює з інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України.

Наукові інтереси співробітників кафедри мають наступні напрямки:
математичне моделювання термонапруженого стану елементів будівельних конструкцій за дії зосереджених теплових і механічних навантажень;
оцінка вогнетривкості сталебетонних конструкцій;  
дослідження напружено-деформованого стану збірно-монолітних перекрить;
оцінка залишкового ресурсу та потенційного ризику руйнування лінійних ділянок реальних дефектних трубопроводів;
втомна довговічність в умовах випадкового навантажування;
оцінка міцності складних металевих конструкцій за допомогою IT-технологій;
теорія та конструювання оболонкових демпферів із сухим тертям;
дослідження напружено деформованого стану бурильної колони та обсадних труб і їх муфтових з’єднань;
розробка і розрахунок оболонкових засобів віброзахисту;
підвищення зносостійкості деталей нафтогазового обладнання;
вивчення залишкової міцності металу труб, арматури та інших несучих елементів при довготривалій експлуатації;
експериментальні дослідження тріщиностійкості сталезалізобетонних балок;
теплофізика дисперсних середовищ;
тепломасообмінні процеси в полідисперсних рідинах, фазові перетворення в незмішуваних рідинах, дискретно - імпульсне введення енергії в рідинні суміші, їх математичне моделювання;
підвищення ефективності систем централізованого та децентралізованого теплопостачання, дослідження систем теплового акумулювання енергії в системах вентиляції будівель, підвищення ефективності роботи тепло-фотоелектричних колекторів, дослідження нестаціонарних теплових процесів в огороджуючих конструкціях будівель і споруд,  інтенсифікація процесів синтезу газових гідратів, дослідження дисоціації газових гідратів, розробка економічних джерел освітлення на світлодіодах з живленням від сонячних елементів;
математичне моделюванням двофазних багатокомпонентних потоків;
розрахунок параметрів, показників і режимів роботи підземних сховищ газу;
використання інертних газів при експлуатації виснажених газових родовищ і підземних сховищ газу;
особливості використання альтернативних палив зокрема спиртово-бензинових сумішей газових палив і біогазу на транспорті і в теплоенергетичних установках.

Випускники та працевлаштування. Випускники кафедри БУД працюють в будівельних підприємствах різних форм власності, підприємствах комунального господарства, в державних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також засновують власний бізнес та ведуть підприємницьку діяльність. Впродовж навчання широко використовується практична підготовка та стажування на підприємствах, технології дистанційного навчання, інтерактивні методи та елементи дуальної освіти. Постійно розширюється база практик, в тому числі на підприємствах, де згодом наші випускники отримують можливість працевлаштування.

Співпраця з підприємствами та навчальними закладами. Кафедра підтримує тісні зв’язки з багатьма підприємствами, які стали базами науково-дослідної практики для наших студентів. Це підприємства:
–ТОВ «Будівництво захід» (м. Івано-Франківськ), договір №  14/03/16-1 від  14.03.2016 р.;
–ДП “УкрінтехПРОЕКТ” (ТзОВ “Укрінтехбуд”), ВАТ “Житлобуд”, ТзОВ “Захід-Моноліт”, ТзОВ “Інкомбуд”, ТзОВ “Івано-Франківсьміськбуд”, угода укладається щорічно;
–ВАТ «Івано-Франківськцемент», наказ 08 від 24.01.13 р.;
–Фірма «KALAHOUSE LIMITED», згідно з угодою про філію кафедри;
–Бурштинська ТЕС ПАТ «ДТЕК Західенерго», Лист №40/1823 від 28.10.14 р.;
–ПП «Проектно-виробнича будівельна компанія Моноліт-Спас» (м. Снятин), Договір № 7 від  09.06.2016 р.
–Подільський проектний інститут (м.Вінниця), Договір № 16-ВК від  04.07.2016 р.
–ТОВ «АРЕХ» ПП (с. Петранка Івано-Франківської обл.), Договір № 32-1 від 23.03.2016 р.
–Івано-Франківськ ЦемГідро, Договір № 5 від 04.07.2016 р.
–БМУ-4 БМФ Укргазпромбуд (м. Івано-Франківськ), Договір № 851 від 29.06.2016 р.
Також з метою підвищення якості професійної підготовки фахівців у галузі опалення, теплопостачання та холодопостачання та у відповідності до Угоди №121 від 05.12.2018р. про науково-технічне співробітництво між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та ТОВ з іноземними інвестиціями "Данфосс ТОВ", на кафедрі щорічно проводяться семінари-лекції. На таких заходах студенти мають можливість поглибити свої знання та познайомитися з сучасною науково-методичною літературою, методичними посібниками та розробками, наочними та ілюстративними матеріалами, зокрема плакатами і зразками обладнання, комп’ютерною програмою ДанфоссСО.

Міжнародна діяльність. Кафедра підтримує і розвиває тісні наукові зв'язки з колегами із близького і далекого зарубіжжя. Зокрема, кафедра є співорганізатором міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми відновлюваної енергетики, будівництва та інженерії навколишнього середовища» у Кельцькому технологічному університеті (Польща) спільно з Загребським університетом (Хорватія), Університетом Жиліна (Словаччина), Кошалінською політехнікою (Польща), Національним університетом України «КПІ». Конференція представлена 6 секціями: відновлюваної енергії; теплофізики будівель; інженерії навколишнього середовища; будівництва; геодезії; сучасних ГІС.

 

Українська