Колектив кафедри

  

Богатчук Іван Михайлович 

Посада: доцент кафедри АТ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: ст. наук. співроб.

       Богатчук Іван Михайлович народився 12 грудня 1945 року в селі Камінна Надвірнянського району Івано-Франківської області в сім’ї селян.  З  1963 р. продовжив навчання в Надвірнянському автомобільно-шляховому технікумі (зараз Надвірнянський коледж  національного транспортного університету ), де отримав кваліфікацію технік-механік за фахом “Технічне обслуговування і ремонт автомобілів”.

       Після закінчення технікуму з 1966 р. працював  в Івано-Франківському автобусному парку до  1974 року на посадах механіка КТП та старшим майстром ремонтної зони АТП.

      Одночасно з роботою в АТП навчався на вечірньому відділенні Івано-Франківського інститут нафти і газу, який закінчив в 1973 році, де здобув кваліфікацію інженер-механік з спеціальності “Автомобільний транспорт”.

      Саме під час роботи в АТП почалась творча діяльність, перші раціоналізаторські пропозиції, винаходи і наукові праці. З грудня 1974 р. по даний час працював в Івано-Франківському інституті нафти і газу (сьогодні ІФНТУНГ) на посадах патентознавця, молодшого і старшого наукового співробітника науково-дослідного сектору і доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту (сьогодні автомобільного транспорту).

        Вчився в аспірантурі в інституті машинознавства АН СРСР м. Москва і в кінці 1983 року захистив кандидатську дисертацію і отримав вчену ступінь кандидата технічних наук.

        В 1972 році за наукову роботу, став лауреатом премії імені Ленінського комсомолу України, а у 1973 р. став лауреатом Всесоюзної молодіжної премії за високі результати в раціоналізаторській і винахідницькій діяльності, яка присуджувалась Центральною Радою ВТВР СРСР та ЦК ВЛКСМ СРСР.

        За даними держстату СРСР 12 винаходів частково впроваджено в виробництво є більше 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи з студентами.

        За багаторічну сумлінну працю нагороджений Почесною грамотою обласної державної адміністрації та грамотами, подяками і грошовими преміями університету.

       За час науково-педагогічної  діяльності  опублікував  більше  250  наукових праць, із яких більше 75 авторських свідоцтв на винаходи.   Опублікував одну монографію, підручник, два конспекти лекцій, лабораторні практикуми і більше 20 навчально-методичних вказівок.

 Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID ID:  orcid.org/0000-0002-4465-2620

Scopus Author ID:   Author ID: 6507502485

Your Researcher ID is: J-3630-2017

 

 

 

 

Войцехівська Тетяна Йосипівна асистент кафедри

Гнип Марія Михайлівна аспірант, асистент кафедри

Гнип Марія Михайлівна народилася 03.03.1990р. в селі Юнашків, Рогатинського району, Івано-Франківської області.  

У 2008 році закінчила Рогатинську гімназію імені Володимира Великого.

У 2012 році здобула кваліфікацію бакалавра за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, а у 2013 отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

У період з 2016р. по 2017р. працювала інженером кафедри НГТТ.

У 2017 році поступила в аспірантуру за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування, а також отримала посаду асистента за сумісництвом на кафедрі АТ.

Сфера наукових інтересів: підвищення експлуатаційних властивостей дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту.

Опубліковано 10 наукових праць, з них 9 у фахових виданнях, прийнято участь у 8 конференціях.

 

Гриценко Ігор Михайлович завідувач лабораторіями

 

Дикун Тарас Васильович ст. викладач

 

Долішній Богдан Васильович доцент кафедри, заступник директора ІІМ за сумісництвом, канд. техн. наук

Захара Ігор Ярославович доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент

Козак Любомир Юрійович 

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

            Любомир Юрійович Козак народився 4.08.2008 у м. Кам’янка-Бузька Львівської області.  У 1970 році закінчив середню школу №2 у місті Івано-Франківську, а 1975 році закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут механіко-машинобудівний факультет і одержав диплом за кваліфікацією інженер-механік зі спеціальності «Автомобілі і трактори». Свою трудову діяльність розпочав в 1975 році в науково-дослідному секторі Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ) на посаді інженера, старшого інженера (1976), молодшого наукового співробітника. У 1980 році поступив в аспірантуру Фізико-механічного інституту (ФМІ) ім. Г.В. Карпенка. По закінченню аспірантури працює у ФМІ на посаді наукового співробітника  з 1983 по 1987  р.р. У 1987 році  захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення циклічної тріщиностійкості сталей у газоподібному водні». З 1987 року працює в  ІФІНГ асистентом кафедри теплотехніки, провідним науковим співробітником науково-дослідного сектору ІФІНГ, а з 1990 по1995 очолює мале підприємство науково-технічний комплекс «Магістраль», створений при ІФІНГ. У 1995 році переходить   на посаду доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де працює по сьогодні. У 1997 році присвоєно наукове звання доцента.

      Наукові інтереси Козака Л.Ю. стосуються автомобільного транспорту, матеріалознавства і енергозаощадження.   Наукові здобутки – більше ста друкованих праць, включаючи три монографії, видано більше 20 навчально-методичних праць, 2 посібники з грифом МОН і 18 винаходів. 

Облікові записи в наукометричних базах даних:

 ORCID ID: 0000-0002-8641-3898   http://orcid.org/0000-0002-8641-3898

Scopus Author ID: 16440883100   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16440883100

(WebSci) ResearcherID: J-2972-2017  https://publons.com/researcher/2097863/liubomyr-kozak/ 

Scholar google

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3G2Mg70AAAAJ&hl=en

Козак Федір Васильович помічник ректора ІФНТУНГ, професор кафедри за сумісництвом, канд. техн. наук

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

Вчене звання: Професор

       Криштопа Святослав Ігорович народився 29 липня 1970 р. в м. Івано-Франківську. Після закінчення Івано-Франківського державного технічного університету нафти  і газу за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” прийнятий на роботу інженером на кафедру нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки. Роботу на кафедрі суміщав з науковою діяльністю та навчанням в заочній аспірантурі. В 2003 році у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності „Машини нафтової і газової промисловості” та в 2005 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту. З липня 2015 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри нафтогазового технологічного транспорту. У липні 2016 року у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу захистив докторську дисертацію зі спеціальності „Машини нафтової і газової промисловості”. З квітня 2018 року завідувач кафедри автомобільного транспорту та у березні 2020 року присвоєно вчене звання професора кафедри автомобільного транспорту.

     Криштопою С.І. одноосібно та у співавторстві опубліковано більше 150 наукових статей (з них понад 20 – закордонні), отримані позитивні рішення на 9 патентів, видано більше 20 навчально-методичних праць, 3 підручник з грифом МОН, 1 навчальний посібник, 4 наукові монографії (з них одна – одноосібно та дві – реферовані у наукометричній базі даних Scopus). У 2013 році у співавторстві зроблено наукове відкриття на тему «Закономірність зміни знософрикційних характеристик поверхневих шарів металополімерних пар тертя під час контактно-імпульсної взаємодії». Основні напрямки наукових досліджень: альтернативні палива, підвищення ефективності та надійності гальмівних механізмів, комп’ютерна діагностика авто­транспортних засобів.

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID ID: 0000-0003-1880-9505, https://orcid.org/0000-0003-1880-9505

Scopus Author ID:  57193362699;  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193362699

Researcher ID:   I-5173-2017  https://publons.com/researcher/2104100/sviatoslav-kryshtopa/

Куляк Наталія Михайлівна провідний інженер

Мельник Василь Миколайович доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент

Микитій Іван Михайлович аспірант, асистент кафедри

Прунько Ігор Богданович 

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Вчене звання: Доцент

       Прунько Ігор Богданович народився 26 квітня 1969 р. в м. Івано-Франківську. Після закінчення в 1991 р. Івано-Франківського інституту нафти  і газу за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” направлений на роботу на роботу на Івано-Франківське виробниче об’єднання «Промприлад», де працював інженером-конструктором до 1994 р. В період з 1994 по 2000 р. працював майстром виробничого навчання у ВПУ 21 м. Івано-Франківська. В 2000 р. вступив до аспірантури ІФНТУНГ. В 2001 р. прийнятий на посаду інженера кафедри нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки. Роботу на кафедрі суміщав з науковою діяльністю та навчанням в заочній аспірантурі. В 2011 році у спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності „Тертя та зношування в машинах” та в 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту.

     Пруньком І.Б. одноосібно та у співавторстві опубліковано більше 27 наукових статей (з них 5 – у виданнях, реферованих у наукометричній базі даних Scopus), отримані позитивні рішення на 3 патенти на корисну модель, видано більше 20 навчально-методичних праць, 1 посібник з грифом, Основні напрямки наукових досліджень: закономірності зношування деталей автомобілів, підвищення зносостійкості деталей автомобілів методом електроіскрового легування.

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID ID: 0000-0002-0242-614X ,  https://orcid.org/0000-0002-0242-614X

Scopus Author ID:  57193358191;  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193358191

Researcher ID:   J-3654-2017  https://publons.com/researcher/1359032/igor-prunko/

Радзіховська Надія Михайлівна інженер І категорії

 

Українська