Завідувач кафедри

 

Криштопа Святослав Ігорович – завідувач кафедри автомобільного транспорту 

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

Вчене звання: Професор

   

      Криштопа Святослав Ігорович народився 29 липня 1970 р. в м. Івано-Франківську. Після закінчення Івано-Франківського державного технічного університету нафти  і газу за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” прийнятий на роботу інженером на кафедру нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки. Роботу на кафедрі суміщав з науковою діяльністю та навчанням в заочній аспірантурі. В 2003 році у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності „Машини нафтової і газової промисловості” та в 2005 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту. З липня 2015 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри нафтогазового технологічного транспорту. У липні 2016 року у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу захистив докторську дисертацію зі спеціальності „Машини нафтової і газової промисловості”. З квітня 2018 року завідувач кафедри автомобільного транспорту та у березні 2020 року присвоєно вчене звання професора кафедри автомобільного транспорту.

     Криштопою С.І. одноосібно та у співавторстві опубліковано більше 150 наукових статей (з них понад 20 – закордонні), отримані позитивні рішення на 9 патентів, видано більше 20 навчально-методичних праць, 3 підручник з грифом МОН, 1 навчальний посібник, 4 наукові монографії (з них одна – одноосібно та дві – реферовані у наукометричній базі даних Scopus). У 2013 році у співавторстві зроблено наукове відкриття на тему «Закономірність зміни знософрикційних характеристик поверхневих шарів металополімерних пар тертя під час контактно-імпульсної взаємодії». Основні напрямки наукових досліджень: альтернативні палива, підвищення ефективності та надійності гальмівних механізмів, комп’ютерна діагностика авто­транспортних засобів.

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID ID: 0000-0003-1880-9505, https://orcid.org/0000-0003-1880-9505

Scopus Author ID:  57193362699;  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193362699

Researcher ID:   I-5173-2017  https://publons.com/researcher/2104100/sviatoslav-kryshtopa/

 

 

 

 

Контакти: тел. 095-137-37-53, каб. 4107, auto.ifntung@ukr.net

Українська