Дисципліни кафедри

    

1. Автомобільні двигуни

2. Автомобілі

3. Вступ в до фаху

4. Експлуатаційні матеріали

5. Експлуатація та обслуговування машин

6. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

7. Основи технічної діагностики автомобілів

8. Основи теплотехніки

9. Технічна експлуатація автомобілів

10. Комп’ютерні системи автомобільних двигунів

11. Організація  дорожнього руху

12. Комп’ютерні системи автомобілів

13. Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування

14. Організація  міжнародних автомобільних перевезень

15. Організація  пасажирських автомобільних перевезень

16. Організація вантажних автомобільних перевезень

17. Організація автомобільних перевезень

18. Технологічні процеси нафтогазової галузі

19. Природоохоронні технології на транспорті

20. Організація  перевезень спецвантажів

21. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту

22. Фірмове обслуговування транспортних засобів

23. Відновлення деталей автомобілів

24. Законодавче забезпечення дорожнього руху

25. Методи визначення властивостей робочих тіл нафтогазового технологічного транспорту

26. Навчальні майстерні

27. Основи наукових досліджень

28. Теплогенератори

29. Тертя і знос транспортних засобів

30. Технологічне обладнання автомобілів

31. Автотранспортні засоби з електроприводом

32. Дороги для експлуатації автомобілів

33. Енергозаощадження на автомобільному транспорті

34. Надійність машин

35. Спецкурс з особливостей конструкцій закордонних автомобілів

36. Виробничі системи на транспорті

37. Організація і координація роботи автомобілів і вантажних пунктів

38. Основи комп'ютерної діагностики автомобілів

39. Ресурсозберігання на транспорті

40. Основи педагогіки та методики викладання

41. Методи наукових досліджень та патентознавство

42. Енергоресурсозаощадження на автомобільному транспорті

43. Основи надійності автотранспортних засобів

44. Новітні технології на транспорті

45. Організація автосервісу

46. Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів

47. Математичне моделювання техн. процес.

48. Теплоенергетичні установки

49. Електронне та електричне обладнання автомобілів

50. Термодинаміка, теплопередача і ТСУ

51. Використання альтернативних палив на транспорті

Українська