Анотації вибіркових дисциплін для бакалаврів.

1. Методи випробування і основи сертифікації автомобілів metody_vyprobuvannya_i_osnovy_sertyfikaciyi_avtomobiliv.pdf

2. Автострахування avtostrahuvannya.pdf

3.Оцінка вартості транспортних засобів ocinka_vartosti_transportnyh_zasobiv.pdf

4. Контроль якості палива-мастильних матеріалів та технічних рідин kontrol_yakosti_palyvno-mastylnyh_materialiv_ta_tehnichnyh_ridyn.pdf

5. Відновлення поверхонь деталей газотермічним напиленням vidnovlennya_poverhon_detaley_gazotermichnym_napylennyam.pdf

6. Комплексна механізація і основи розрахунку kompleksna_mehanizaciya_i_osnovy_rozrahunku.pdf

7. Вплив автотранспорту на навколишнє середовище vplyv_avtotransportu_na_navkolyshnye_seredovyshche.pdf

8. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту modelyuvannya_tehnologichnyh_procesiv_pidpryyemstv_avtomobilnogo_transportu.pdf

9. Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів informaciyni_tehnologiyi_v_tehnichniy_ekspluataciyi_avtomobiliv.pdf

10. Сучасні конструкції закордонних транспортних засобів suchasni_konstrukciyi_zakordonnyh_transportnyh_zasobiv.pdf

11. Педагогічні підходи у викладанні технічних дисциплів pedagogichni_pidhody_u_vykladanni_tehnichnyh_dyscyplin.pdf

12. Наукові технології на транспорті naukovi_tehnologiyi_na_transporti.pdf

13. Нормативне забезпечення і правила дорожнього руху normatyvne_zabezpechennya_i_pravyla_dorozhnogo_ruhu.pdf

14. Правовий захист інженерно-технічної творчості (винахідницької діяльності) pravovyy_zahyst_inzhenerno-tehnichnoyi_tvorchosti_vynahidnyckoyi_diyalnosti.pdf

15. Основи формування транспортних тарифів osnovy_formuvannya_transportnyh_taryfiv.pdf

16. Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод osnovy_ekspertyzy_dorozhno-transportnyh_prygod.pdf

17. Нормативно-правове забезпечення дорожніх перевезень небезпечних вантажів normatyvno-pravove_zabezpechennya_dorozhnih_perevezen_nebezpechnyh_vantazhiv.pdf

18. Дорожні перевезення небезпечних вантажів dorozhni_perevezennya_nebezpechnyh_vantazhiv.pdf

Українська