02 Дисципліни кафедри

Бакалавр Магістр

  Автоматизація технологічних процесів та виробництв

ftp://194.44.112.13/5640.rar

ftp://194.44.112.13/5642.rar

ftp://194.44.112.13/5527.rar

  Автоматизація технологічних процесів в галузі

ftp://194.44.112.13/5632.rar

ftp://194.44.112.13/2157.rar

 

  Теорія автоматичного керування

ftp://194.44.112.13/1802.rar

ftp://194.44.112.13/1803.rar

ftp://194.44.112.13/1804.rar

  Мікропроцесорні засоби програмно-технічного керування

ftp://194.44.112.13/4212.rar

ftp://194.44.112.13/1366.rar

ftp://194.44.112.13/2667.rar

  Технічні засоби автоматизації

ftp://194.44.112.13/1367.rar

ftp://194.44.112.13/4936.rar

 

  Оптимізація та оптимальне керування в нафтовій промисловості

ftp://194.44.112.13/813.doc

ftp://194.44.112.13/4824.rar

ftp://194.44.112.13/5637.rar

ftp://194.44.112.13/877.doc

  Мікроконтролери та програм. логічні контролери

ftp://194.44.112.13/5225.rar

ftp://194.44.112.13/4212.rar

ftp://194.44.112.13/4212.rar

  Проектування, монтаж та екслуатація систем автоматизації хіміко-технологічних процесів

ftp://194.44.112.13/6069s.rar

ftp://194.44.112.13/5204.rar

  Основи автоматики та автоматиз. техн. процесів

ftp://194.44.112.13/6646s.rar

ftp://194.44.112.13/286_.doc

ftp://194.44.112.13/1801.rar

  Інтелектуальні системи керування технологічних процесів

ftp://194.44.112.13/4521.rar

ftp://194.44.112.13/814.doc

ftp://194.44.112.13/4524.rar

ftp://194.44.112.13/1315.rar

  Основи синтезу та оптимальн. керуван. техн. проц.

ftp://194.44.112.13/812.doc

ftp://194.44.112.13/4049.rar

ftp://194.44.112.13/4729.rar

  Прогнозування передаварійних ситуацій і ускладнень

ftp://194.44.112.13/4027.rar

ftp://194.44.112.13/157_.doc

  Ідентифікація та моделювання технологіч. обєктів 

ftp://194.44.112.13/2805.rar

ftp://194.44.112.13/409_.doc

  Нечіткі системи контролю

ftp://194.44.112.13/480.doc

ftp://194.44.112.13/285_.doc

  Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних

ftp://194.44.112.13/4162.rar

ftp://194.44.112.13/2966.rar

  Комп'ютерні системи передачі даних в галузі

ftp://194.44.112.13/2963.rar

  Інтелектуальні системи прийняття рішень в умовах          невизначеності

ftp://194.44.112.13/2712.rar

ftp://194.44.112.13/4027.rar

ftp://194.44.112.13/157_.doc

 

  Спеціальні вимірювальні прилади та системи

ftp://194.44.112.13/115_.doc

ftp://194.44.112.13/1965.rar

ftp://194.44.112.13/1862.rar

 

  Основи моніторингу технологічних об'єктів галузі

ftp://194.44.112.13/3918s.rar

ftp://194.44.112.13/4522.rar

 

  Проектування систем автоматизації

ftp://194.44.112.13/1118.zip

ftp://194.44.112.13/1118.zip

 

  Основи комп'ютерно-інтегрованого управління

ftp://194.44.112.13/1366.rar

ftp://194.44.112.13/Eldoc/3867s.rar

 

 

 

Українська