Наукова діяльність кафедри

Додаткова інформація: 

На даному етапі викладачі кафедри працюють над виконанням держбюджетних науково-дослідних робіт, об’єднаних спільною тематикою: “Теоретичні і практичні основи оптимізації та інтенсифікації професійно-орієнтованого навчання англійської мови у ВТЗ освіти у процесі євроінтеграції України (напрям Жан Моне в рамках Еразмус+)”. Дана тематика охоплює декілька розділів, зокрема: • актуальні проблеми іноземної філології та прикладної лінгвістики; • формування мовно-комунікативної професійної компетентності засобом використання інноваційних технологій на заняттях англійської мови; • теоретичні та практичні аспекти науково-технічного перекладу; • науково-методичні засади викладання англійської мови у технічному ВНЗО. За результатами роботи над держбюджетною тематикою був розроблений пакет документів для організації дистанційного курсу з іноземної (англійської) мови, підготовлені тести, апробація яких була здійснена в стаціонарних умовах під час практичних занять і екзаменаційних випробувань. Виконані наукові дослідження відображені в науково-методичних працях, пройшли апробацію на науково-практичних конференціях як обласного, так і державного та міжнародного рівнів.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких обговорюється досвід роботи за новітніми технологіями навчання та слухаються доповіді викладачів з актуальних проблем методики викладання ESP, мовознавства, перекладознавства, англійської філології та педагогіки, проводиться огляд науково-методичних праць з проблем розвитку лінгвометодики вітчизняних та зарубіжних науковців.

Викладачі кафедри підвищують педагогічну майстерність та науковий рівень у Міжнародному університеті Шиллера (м. Гайдельберг, Німеччина), Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, Центрі педагогічної майстерності ІФНТУНГ, на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, у різноманітних тренінгах та вебінарах, он-лайн курсах Центрально-Європейської Академії Навчань та Сертифікації, у Теологічному Інституті Католицбкого університету у м. Спиське Подграддя (Словаччина).

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (2018-2019 рр.):

 1. К.ф.н., доц. Озарко І.І.
 • участь у вебінарі на тему «Ефективне планування заняття», що проводився Dinternal Education 10 травня 2019 р.
 • участь у тренінгу «Написання проектів. Фонди ЄС» 26-27 січня 2019 р. Сертифікат ЦентральноЄвропейської Академії Навчань та Сертифікації;
 • проходження онлайн-курсу «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти», січень-лютий 2019 р. Сертифікат ЦентральноЄвропейської Академії Навчань та Сертифікації;
 • післядипломне закордонне стажування на тему «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти: вплив співпраці з бізнесом на розвиток економіки» при UNS, січень-березень 2019 р. Сертифікат № 2019/03/07 від 21.03.19 р.;
 • навчання протягом літнього семестру при Теологічному Інституті Католицького Університету м. Спиське Подграддя (Словаччина) в межах мобільності проекту ЦентральноЄвропейської Академії Навчань та Сертифікації. Сертифікат № CZ106/2019KS від 21.03.2019 р.
 1. к.п.н., доц.. Тимків Н.М
 • участь у методологічному семінарі “Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи”, 15 листопада 2018 р., Київ;
 • участь у вебінарах:  1) “Developing Life Skills in the English Language Classroom. Tips and Tricks in Preparing for Learners Exams” (06.11.2018, Івано-Франківськ); 2)“Say “Yes!” to Writing” (18.02.2019, Івано-Франківськ); 3) “Helping Learners Develop a Critical Eye in the ELT Classroom” (12.03.2019, Івано-Франківськ); 4) “Inspire your students to create a project” (07.03.2019, Івано-Франківськ); 5)  “Write All About It” (23.04.2019, Івано-Франківськ); 6) “Summer Time and the Project is Easy” (15.05.2019, Івано-Франківськ).
 • Участь у таких науково-практичних конференціях:

1). Міжнародній мультидисциплінарній конференції “Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України і Польщі” (“Science and technology of the present time: Priority development directions of Ukraine and Poland”), 19-20 жовтня 2018 р., м. Воломін, Польща.

2). II Міжнародній науково-практичній конференції “Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції”, 25-26 жовтня 2018 р., м. Мукачево.

3). Методологічному семінарі “Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи”, 15 листопада 2018 р., м. Київ.

4). Міжнародній науково-практичній конференції “Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики”, 14-15 грудня 2018 р., м. Одеса.

 1. Міжнародній науково-практичній конференції “Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі” (“Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage”), 21-22 грудня 2018 р., м. Бая-Маре, Румунія.
 2. ). Міжнародній науково-практичній конференції “Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування”, 21-22 грудня 2018 р., м. Львів.
 3. ). Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук”, 1-2 лютого 2019 р., м. Київ.
 4. ). Міжнародній науково-практичній конференції “Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства”,  8-9 березня 2019 р., м. Харків.
 1.  К.п.н., доц. Сахневич І.А.

Участь у вебінарах:

 • “Stronger, faster, better – Strategies for Reading Success” (13.09.2018, Івано-Франківськ);
 • “Developing Life Skills in the English Language Classroom. Tips and Tricks in Preparing for Learners Exams” (06.11.2018, Івано-Франківськ);
 •  “Helping Learners Develop a Critical Eye in the ELT Classroom” (12.03.2019, Івано-Франківськ).
 • “Summer Time and the Project is Easy” (15.05.2019, Івано-Франківськ);
 • Участь у тренінгу «Горизонт 2020: поради щодо участі у Робочій програмі 2018-2020», 23 жовтня 2018 р., ІФНТУНГ;
 • участь у Міжнародній мультидисциплінарній конференції “Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України і Польщі” (“Science and technology of the present time: Priority development directions of Ukraine and Poland”), 19-20 жовтня 2018 р., м. Воломін, Польща;
 • участь у II Міжнародній науково-практичній конференції “Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції”, 25-26 жовтня 2018 р., м. Мукачево;
 • участь у 30-ти год. тренінгах професійного розвитку вчителя у рамках International TESOL/TEFL Conference “Teaching English globally” та “Teaching lexically” (3-4 травня 2019, м. Київ);

2. ст. викл. Мельник О.А.

 • Участь у вебінарі «Ефективне планування заняття», що проводився Dinternal Education 10 травня 2019 р.;
 • Участь у тренінгу «Написання проектів. Фонди ЄС» 26-27 січня 2019 р. Сертифікат ЦентральноЄвропейської Академії Навчань та Сертифікації; пройдено онлайн-курс «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти», січень-лютий 2019 р. Сертифікат ЦентральноЄвропейської Академії Навчань та Сертифікації;
 • проходження 30-ти год. онлайн-курсу “Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти”, січень-лютий 2019 р.;
 • стажування на тему «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти: вплив співпраці з бізнесом на розвиток економіки» при UNS, січень-березень 2019 р. Сертифікат № 2019/03/07 від 21.03.19 р.;
 • навчання протягом літнього семестру при Теологічному Інституті Католицького Університету м. Спиське Подграддя (Словаччина) в межах мобільності проекту ЦентральноЄвропейської Академії Навчань та Сертифікації. Сертифікат № CZ106/2019KS від 21.03.19 р.
 1. викл. Безанюк Я.В. Участь у вебінарах:
 • “Stronger, faster, better – Strategies for Reading Success” (13.09.2018, Івано-Франківськ);
 •  “Developing Life Skills in the English Language Classroom. Tips and Tricks in Preparing for Learners Exams” (06.11.2018, Івано-Франківськ);
 •  “Helping Learners Develop a Critical Eye in the ELT Classroom” (12.03.2019, Івано-Франківськ);
 • “Summer Time and the Project is Easy” (15.05.2019, Івано-Франківськ).
 1. викл. Школьна Н.О. Участь у семінарі, організованому  Cambridge Assessment English, на тему: “Understanding if learners are ready for their Cambridge English Qualification” (17.04.2019, Івано-Франківськ).
 2. викл. Мойсеєнко Н.В. Участь у Навчально-методичний семінарі, організованому  Cambridge Assessment English, на тему: “Understanding if learners are ready for their Cambridge English Qualification” (17.04.2019, Івано-Франківськ).
 3. викл. Крицак О.О.
 • участь у науково-практичній конференції “Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення”, м. Івано-Франківськ, 8-9 лютого 2019 р.;
 • участь у таких вебінарах: 1).  “Developing Life Skills in the English Language Classroom. Tips and Tricks in Preparing for Learners Exams” (06.11.2018, Івано-Франківськ); 2). Inspire your students to create a project  (07.03.2019, Івано-Франківськ); 3). “Helping Learners Develop a Critical Eye in the ELT Classroom” (12.03.2019, Івано-Франківськ).

Упродовж останніх років за сприяння ректорату кафедра розробила навчальний курс "Англійська мова для академічних цілей", організовує та проводить навчання викладачів інших кафедр з метою залучення їх до викладання низки спеціальних дисциплін англійською мовою, а також підготовки аспірантів для здачі іспиту з англійської мови на рівень В2. Результатом завершення цього навчального курсу стала підготовка та видання англомовних курсів лекцій, методичних вказівок, практичних та лабораторних робіт спільно з викладачами спеціальних дисциплін. Крім того, кафедра активно працює над розробкою електронних дистанційних навчальних курсів. Зокрема, такі електронні курси, як «Іноземна мова (англійська для спеціальності 185 (1, 2 семестр) № 000098 від 09.11.2018 р. та  електронний курс «Іноземна мова (англійська для спеціальності 076 (3, 4 семестр) № 000097 від 09.11.2018 р. є вже сертифікованими.

Результати науково-дослідної та  методичної роботи колективу кафедри знайшли своє відображення у багатьох працях (див. розділ "Навчально-методичні розробки кафедри" ).

Наукові результати кафедри англійської мови ІГПДУ

за 2018-2019 навчальний рік

 

 

Кількість

Кількість

стор.

Автори

1. Опубліковано навчальних посібників

2

116 с.

Крицак О. О., Соломчак Т. В.

2. Кількість публікацій всього, з них

23

146 с.

 

- у фахових виданнях України

6

50 с.

Озарко І. І., Мельник О. А., Мойсеєнко Н. В., Тимків Н. М., Сахневич І. А., Крицак О. О.

- у зарубіжних виданнях

5

32 с.

Озарко І. І., Мойсеєнко Н. В., Тимків Н. М., Безанюк Я.В.

- статті у журналах,  що входять до науковометричних баз даних

9

50 с.

Озарко І. І., Мойсеєнко Н. В., Тимків Н. М., Сахневич І. А.

- публікації в матеріалах конференцій,  що входять до науковометричних баз даних

3

14 с.

Озарко І. І., Мельник О. А., Сахневич І. А., Тимків Н. М.

3. Участь у конференціях, семінарах (вказати: назву конференції, терміни, прізвища учасників)

14

50 с.

1. Міжнародна науково-практична конференція: “Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції”, Мукачево, 26-27 жовтня 2017 р. – Тимків Н. М.

2. Міжнародна науково-практична конференція: “Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції”, Мукачево, 26-27 жовтня 2017 р. – Сахневич І.А.

2. VІIІ Міжнародна науково-методична конференція “Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення викладання та оцінювання мов”, Одеса, 5-6 жовтня 2017 р. – Мельник О. А.

3. XIV Міжнародна науково-практична конференція: “Новини передової науки-2018”, Софія, 7-8 лютого 2018 р. – Мойсеєнко Н. В., Озарко І. І.

4. Міжнародна науково-практична конференція: “Actual Problems of Science and Education APSE”, Будапешт, 28 січня 2018 р. – Мельник О. А., Озарко І. І.

5. Науково-практична конференція “Перспективи розвитку філологічних наук”,  Вінниця, 8-9 лютого 2018 р. – Крицак О. О.

6. Науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України “Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів в умовах реалізації концепції нової української школи”, Київ, 19-20 березня 2018 р. – Тимків Н. М.

7. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах”, Дніпро, 30-31 березня 2018 р. – Сахневич І. А.

8.. Навчально-методичний семінар “TED and the English Language Classroom”, 26.09. 2017 р. – Озарко І. І.

9. Навчально-методичний семінар “Developing Listening Skills”, 10. 10. 2017 р. –  Тимків Н.М.

10. Навчально-методичний семінар “Life in the Fast Lane – Developing 21st century, globally ready students”, 08.11.2017 р. – Тимків Н.М.

11. Навчально-методичний семінар “Сlose-up for Ukraine”, 29. 11. 2017 р. – Тимків Н.М., Крицак О. О.

12. Навчально-методичний семінар “Developing Listening Skills”, 07. 12. 2017 р. –  Тимків Н.М., Крицак О. О.

13. Навчально-методичний семінар “Teaching Writing for Exams”, 13.02.2018 р. – Тимків Н.М.

14. Навчально-методичний семінар “A Thematic Approach to Language Learning”, 20.02.2018 р. – Тимків Н.М.

15. Навчально-методичний семінар “Listen effectively”, 26.03.2018 р. – Тимків Н.М.

16. Отримання сертифікату рівня B2 з англійської мови, British Council, 11. 01. 2018 р. – Мельник О. А.

17. Навчально-методичний семінар для викладачів англійської мови “New Dimensions in Assessment and Learning”, 24.04. 2018 р. – Озарко І.І., Сахневич І.А., Мельник О.А., Тимків Н. М., Крицак О. О.

18. ХІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” Вінниця, 15-17 травня 2018 р. – Тимків Н. М.

Українська