VII Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання, розвиток та стратегічне управління економічними системами»

Четвер, 24 Жовтень, 2019 - 10:30

 

 

 

VII Міжнародна науково-практична конференція

«Моделювання, розвиток та стратегічне управління економічними системами»

MDSMES-2019

(Web of Science)

http://mdsmes.nung.edu.ua/

 

24-25 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ, с. Поляниця (ТК Буковель), Україна

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання, розвиток та стратегічне управління економічними системами», яка відбудеться 24-25 жовтня 2019 року в м. Івано-Франківську та с. Поляниця (ТК Буковель).

До участі в конференції запрошуємо вчених, практиків, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів.

 

Мета конференції:

обмін досвідом, результатами наукових досліджень, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо обґрунтування можливих шляхів вирішення основних  завдань стратегічного управління розвитком економічних систем; сприяння розвитку наукових відносин і знаходженню партнерів для подальшої співпраці та проведення спільних наукових досліджень.

 

Тематичні напрями конференції:

1. Математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в економіці, обліку та фінансах.

2. Моніторинг, моделювання, прогнозування та упередження кризових явищ у соціально-економічних системах.

3. Стратегічне управління та розвиток галузевих та регіональних економічних систем.

4. Напрями формування інноваційної моделі розвитку економічних систем.

5. Моделі управління ризиками в економічних системах.

Робоча мова конференції: англійська.

 

Програмний  комітет конференції

Голова програмного комітету:

Крижанівський Є. І., ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу академік НАН України, д.т.н., проф.

 

Заступники голови програмного комітету:

Чудик І.І., проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, д.т.н., проф.

Гораль Л.Т., проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, д.е.н., проф.

Хвостіна І.М., доцент кафедри прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, к.е.н., доц.

 

Члени програмного комітету

 

Valeriy Heyets, State Organization "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine", Ukraine

Oleksandr Chernyak, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Department of Economic Cybernetics, Ukraine

Valdemar Vitlinskyi, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Vladimir Soloviev, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Vitalina Babenko, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Andriy Matviychuk, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Iryna Lendel, Urban Affairs Cleveland State University USA

Abdel-Badeeh M. Salem, Ain Shams University, Egypt

Alla Polyanska, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Arnold Kiv, Ben-Gurion University of the Negev, Israel

Viktor Oliinyk, Sumy State University, Ukraine

Valentyna Lukyanova, Khmelnytskyi National University, Ukraine

Vasyl Kozyk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Fitim Deari, South East European University, Macedonia

Gerczynska Danuta, Academy of Pomorskaya in Slupsk, Poland

Serhiy Semerikov, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Gonca Telli, Maltepe University, Dean of Faculty of Business and Management Sciences, Istanbul, Turkey

Grigor Nazaryan, Armenian State University of Economics, Armenia

Inese Mavlutova, BA School of Business and Finance, Latvia

Iryna Fadyeyeva, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Marina Kudinskaja, University of Latvia, Latviа

Michal Varkhola, Academic Community of Mikhail Baludiansky, Slovakia

Oleksandr Letychevskyi, Science center Garuda AI B. V., Netherlands

Olena Panukhnyk, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine

Olha Komelina, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraine

Olha Prokopenko, International Humanitarian University, Ukraine

Petia Tanova, Frederick University of Cyprus, Cyprus

Roi Taussig, Ariel University, Israel

Suren Gevorgyan, Armenian State University of Economics, Armenia

Tatyana Shtal, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Umer Asgher, National University of science and Technology, Pakistan

Zoriana Matsuk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

 

Регламент проведення конференції:

24 жовтня 2019р. Заїзд і реєстрація учасників в парк-готелі Фомич ТК Буковель. Відкриття конференції. Пленарне засідання. Секційні засідання.

25 жовтня 2019р. Секційні засідання. Підведення підсумків. Закриття конференції. Від’їзд учасників.

 

Важливі дати:

до 28.08.2019 – подача анотації та повного тексту статті

до 11.09.2019 – інформування щодо попереднього прийняття публікації

 

Публікація матеріалів конференції:

Прийняті статті будуть опубліковані видавництвом Atlantis Press в електронному вигляді на сайті https://www.atlantis-press.com/proceedings/all  

Матеріали конференції будуть подані для індексації до наукометричних баз CPCI (Web of Science), CNKI та Google Scholar.

Для подачі матеріалів авторам необхідно увійти в систему EasyChair за посиланням:

https://easychair.org/conferences/?conf=mdsmes2019

Шаблон для оформлення статті можна знайти за посиланнями:

http://mdsmes.nung.edu.ua/files/conference_template_a4_2019.doc

 

Інформаційний лист конференції (англ.):

http://mdsmes.nung.edu.ua/files/calls_for_papers_mdsmes_2019_eng.pdf

 

Інформаційний лист конференції (укр.):

http://mdsmes.nung.edu.ua/files/calls_for_papers_mdsmes_2019_ukr.pdf

 

Адреса оргкомітету: 76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Веб-сайт конференції: http://mdsmes.nung.edu.ua/

 

За додатковою інформацією щодо роботи конференції  звертайтесь до оргкомітету:

Інеса Миколаївна Хвостіна, +38095-006-6580  inesa.hvostina@gmail.com

Олег Степанович Яцюк, +38050-433-1763  konfineu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System

MDSMES-2019

(Web of Science)

 

http://mdsmes.nung.edu.ua/

 

October 24-25, 2019,

Ivano-Frankivsk, Polyanytsia village (TC Bukovel), Ukraine

 

Dear colleagues!

We invite you to participate in 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System. The conference will take place on October 24-25, 2019 in Ivano-Frankivsk and Polyanytsia village (TC Bukovel). We invite scientists, practitioners, teachers of educational institutions, doctoral students and graduate students to participate in the conference.

 

The purpose of the Conference:

Exchange of experience and sharing the results of scientific research, generalization and development of policy recommendations based on the strategic management of economic systems; development partnerships for future collaboration

 

Conference topics:

1. Mathematical methods, models, information systems and technologies in economics, accounting and finance

2. Monitoring, modeling, forecasting and prevention of crisis phenomena in socio-economic systems

3. Development and strategic management of sectoral and regional economic systems

4. Innovative modeling of economic systems

5. Models of risk management in economic systems

Conference language: English.

 

Conference Programme Committee

Conference Chair:

Dr. Yevstakhii Kryzhanivakyi, Rector of Ivano-Frankivsk National Technical University of oil and gas, Academician of NAS of Ukraine, Doctor of Technical Sciences, Professor.

Conference Co-Chairs:

Dr. Ihor Chudyk, Vice-rector for research of Ivano-Frankivsk National Technical University of oil and gas, Doctor of Technical Sciences, Professor.

Dr. Liliana Horal, Vice-rector on Scientific and Pedagogical work of Ivano-Frankivsk National Technical University of oil and gas, Doctor of Technical Sciences, Professor.

Dr. Inesa Khvostina, Associated professor of applied economics department, Ivano-Frankivsk National Technical University of oil and gas, PhD.

Members of the Conference Committee:

Dr. Prof. Valeriy Heyets

Dr. Prof. Arnold Kiv

Dr. Prof. Oleksandr Chernyak

Dr.Reserch Associate Prof. Iryna V. Lendel

Dr. Prof. Valdemar Vitlinskyi

Dr. Prof. Abdel-Badeeh M. Salem

Dr. Prof. Vladimir Soloviev

PhD, Assistant Prof. Fitim Deari

Dr. Prof. Vitalina Babenko

Dr. Prof. Gerczynska Danuta

Dr. Prof. Andriy Matviychuk

Dr. Prof. Gonka Telli

Dr. Prof. Serhiy Semerikov

Dr. Prof. Grigor Nazaryan

Dr. Prof. Alla Polanska

Dr. Inese Mavlutova

Dr. Prof. Viktor Oliinyk

Dr. Mariana Kudinskaja

Dr. Prof. Valentyna Lukyanova

Dr. Oleksandr Letychevskyi

Dr. Prof. Vasyl Kozyk

Dr. Petia Tanova

Dr. Prof. Iryna Fadyeyeva

PhD Roi D. Taussig

Dr. Prof. Olena Panukhnyk

Dr. Prof. Suren Gevorgyan

Dr. Prof. Olha Komelina

Dr. Umer Asgher

Dr. Prof. Olha Prokopenko

Dr. Zoriana Matsuk

Dr. Prof. Tatyana Shtal

 

 

Schedule of the conference:

October 24, 2019. Arrival and registration at Fomich Park Hotel TC Bukovel. Opening of the conference. Plenary session. Work in tracks.

October 25, 2019. Work in tracks. Concluding commenta. Closing of the conference.

 

Важливі дати:

до 28.08.2019 – подача анотації та повного тексту статті

до 11.09.2019 – інформування щодо попереднього прийняття публікації

 

Publication of conference materials:

Accepted papers will be published by the Atlantis Press (Paris, France) https://www.atlantis-press.com/ in electronic form on the site: https://www.atlantis-press.com/proceedings/all

The materials of the conference will be submitted for indexing in databases: CPCI (Web of Science), CNKI and Google Scholar.

To submit a paper, author(s) need to register and log into the EasyChair system at:

https://easychair.org/conferences/?conf=mdsmes2019

The paper should be formatted in accordance with IEEE standard requirements. The template for the paper can be found at the link http://mdsmes.nung.edu.ua/files/conference_template_a4_2019.doc

Call for papers: http://mdsmes.nung.edu.ua/files/calls_for_papers_mdsmes_2019_eng.pdf

 

Organizing Committee Address: 76019, 15 Karpatska St., Ivano-Frankivsk, Ukraine, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Conference website: http://mdsmes.nung.edu.ua/

 

For more information about the conference contact the organizing committee:

Inesa Khvostina, + 38095-006-6580  inesa.hvostina@gmail.com

Oleh Yatsiyuk, + 38050-433-1763  konfineu@gmail.com