III International Scientific-Technical Conference ACTUAL PROBLEMS OF RENEWABLE POWER ENGINEERING,CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

News Cover Image: 

  З успіхом пройшла Третя міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми відновлюваної енергетики, будівництва та інженерії навколишнього середовища», що була організована Келецьким технологічним університетом (Польща) разом з Загребським університетом (Хорватія), Університетом Жиліна (Словаччина), Кошалінською політехнікою (Польща), Національним університетом України «КПІ». Головним організатором конференції була кафедра відновлюваної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж (ЕСМ) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Голова конференції – д.т.н., професор, завідувач кафедрою ЕСМ Анатолій Павленко.

В конференції прийняли участь 86 науковців з 28 університетів Польщі, України, Словаччини, Чехії, Хорватії, Швеції. Конференція представлена 6 секціями: відновлюваної енергії; теплофізики будівель; інженерії навколишнього середовища; будівництва; геодезії; сучасних ГІС. Конференція проводилася втретє і її базовим напрямом є енергетична ефективність в будинках та технологіях.

Серед важливих сучасних питань представлені проблеми моделювання теплоенергетичного устаткування та технології, які базуються на використанні відновлювальних та альтернативних джерел енергії; одержання, передачі і ефективного та екологічного використання різних видів енергії;  енергетичного аудиту та енергозбереження; моніторингу енергоспоживання об´єктів різного призначення; енергетичного менеджменту; теплогазопостачання, вентиляції, опалення і кондиціонування повітря будівель і споруд різного призначення; забезпечення комфортних умов у будівлях і спорудах із залученням вторинних і поновлюваних джерел енергії (сонячна енергія, енергія вітру, теплота витяжного повітря, ґрунту, води, атмосферного повітря тощо).

В івано-Франківському національному технічному університеті нещодавно створена нова кафедра «Відновлюваної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж» яка якраз і охоплює всі ці перспективні наукові напрями.

Відкривав конференцію і відповідно був головою завідувач кафедрою ЕСМ       

проф. Анатолій Павленко.

 На пленарному засіданні свої наукові напрями представили співорганізатори конференції: проф. Лідія Домбек (Свієнтокшикська політехніка); проф. Александер Шкаровський (Кошалінська політехніка); проф. Ладіслав Лазіч (Загребський університет, Хорватія); проф. Мілан Малхо (Університет Жиліно, Словаччина); проф. Валерій Дешко (Політехніка Київська).

Конференція відбувалася в унікальному навчальному корпусі Келецької політехніки, який сам по собі є науково-дослідною лабораторією, будинком, що не потребує жодного виду енергії. Тому звісно робота конференції була пов’язана з практичним дослідженням і вивченням сучасних технологій у енергозабезпеченні будівель. 

В останній день після завершення роботи відбулася екскурсія у місто королів – Сандомеж, де ректор університету представив історію міста.

 

 

 

Українська