Увага! Конкурс!

Понеділок, 16 Листопад, 2020 - 12:00

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу      

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 

Завідувачів кафедр

 • англійської мови (д.н.)
 • автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (д.т.н., проф.)
 • автомобільного транспорту (д.т.н., проф.)       
 • видобування нафти і газу (д.т.н., проф.)
 • газонафтопроводів та газонафтосховищ
 • комп’ютеризованого машинобудування (д.т.н., проф.)

 

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки:

 • доцента – 1 (к.т.н.)

Кафедра комп’ютерних систем та мереж:

 • доцент– 1 (к.т.н., доц.)

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій:

 • доцент– 1 (к.т.н., доц.)

 

ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра буріння свердловин:

 • доцентів – 3; 0,5 (к.т.н.або доц.)

   Кафедра видобування нафти і газу:

 • доцента – 1 (к.т.н.)

   Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ

 • асистента – 1

Кафедра вищої математики:

 • доцентів – 0,5; 0,5 (к.н., доц.)
 • асистента – 0,5

Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці:

 • доцентів – 3 (к.н., доц.)
 • доцента – 1  
 • асистента – 1

 

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

Кафедра комп’ютеризованого машинобудування:

 • доцента –  1 (к.т.н.)

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки:

 • доцентів – 2 (к.т.н.) 

Кафедра автомобільного транспорту:

 • доцента –  1 (к.т.н., доц.)
 • асистента – 0,5

Кафедра нафтогазових машин та обладнання:

 • асистента – 1

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту і адміністрування:

 • професора – 1 (д.е.н., проф.)

 

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК І ТУРИЗМУ

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики:

 • старшого викладача – 1

       Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ:

 • доцента – 1 (к.г.н.)

       Кафедра туризму:

 • доцента – 1 (к.геогр.н., доц.)
 • асистента – 1

       Кафедра екології:

 • доцента – 1 (к.т.н.)

       Кафедра хімії:

 • професора – 1 (д.т.н., проф.)

     

       ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

      Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики:

 • доцента – 1 (к.т.н., доц.)

      Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки:

 • доцента – 1 (к.т.н.)           

 

      ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

      Кафедра англійської мови:

 • доцента – 1  (к.філ.н., доц.)

Кафедра філології та перекладу:

 • доцента – 1  (к.філ.н., доц.)

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності:

 • доцентів – 1 (к.н. із соц. комун., доц.); 1 (к.філ.н., доц.)

Кафедра фізичного виховання та спорту:

 • доцента – 1 (к.н.фіз.вих. та спорту  або майстер спорту з настільного тенісу)      

Примітка: цифрами зазначена кількість ставок.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я ректора університету. До заяви додають такі документи: особистий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестат про вчене звання, список наукових праць, навчально-методичних розробок та винаходів.

Термін подання заяв на участь у конкурсі – місяць від дня опублікування оголошення (12.11.- 12.12.2020 р.)

Звертатись до відділу кадрів – (0342)54-70-81 або до приймальні університету (0342) 54-72-66.