Перемога в XVII – Всеукраїнському конкурсі «Молодь – енергетиці України – 2017»

News Cover Image: 
News category: 

Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств вітає Мельниченка Владислава Романовича з перемогою в XVII – Всеукраїнському конкурсі  «Молодь – енергетиці України – 2017», який відбувся у Київському політехнічному інституті у квітні 2018 року.

Тема роботи «Підвищення техніко-економічної ефективності електропостачальних систем»

Керівник доцент, канд. техн.. наук Романюк Ю.Ф.

У роботі запропоновані способи забезпечення економічних режимів роботи силових трансформаторів знижувальних підстанцій розподільчих електричних мереж, обґрунтована економічна ефективність оптимального розподілу потужностей для трансформаторів різної потужності , розраховані оптимальні коефіцієнти завантаження трансформаторів і проаналізовано вплив вхідної напруги на величину втрат потужності в трансформаторах при їх різному завантаженні. Розрахована економічна ефективність заміни недовантажених силових трансформаторів на трансформатори меншої потужності з врахуванням ліквідної вартості демонтованих трансформаторів і розроблена  методика вибору місця оптимального розташування розподільчих пунктів з врахуванням лінії зовнішнього живлення. Проаналізовані шляхи модернізації електрообладнання електричних мереж з метою зменшення втрат і підвищення надійності роботи електромереж.

 

Українська