Нова магістерська програма "Управління фінансами бюджетної сфери"

Add Department News: 
News Cover Image: 

 Кафедра фінансів ІФНТУНГ з 2020-2021 навчального року пропонує нову магістерську програму «Управління фінансами бюджетної сфери» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», яка надає знання з теорії та практики управління фінансами бюджетних організацій, установ та органів місцевого самоврядування.

Концепція підготовки магістра за освітньою програмою «Управління фінансами бюджетної сфери» розроблялась шляхом консультацій та наукових дискусій з науковцями та практиками з освітніх, медичних та інших бюджетних установ, а також представниками ОТГ.

До вступу на освітню програму «Управління фінансами бюджетної сфери» допускаються абітурієнти, які здобули освітній рівень бакалавра, спеціаліста, магістра (тобто мають диплом про вищу освіту).

Працевлаштування випускників можливе у бюджетних установах (медичних закладах, закладах освіти, соціального забезпечення, органах місцевого самоврядування); установах Державного казначейства, органах Міністерства фінансів України, фіскальних органах, регіональних фінансових управліннях; контрольно-регулюючих органах; в науково-дослідних організаціях; в установах системи вищої освіти.

opp_upr-nya_finansamy_byudzh._sfery_1.doc

Українська