Наукоефективні заняття кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології у Геологічному музеї

Add Department News: 
News Cover Image: 
News category: 

 Сучасна наука нестримно рухається вперед. Для того, щоб випускники ІФНТУНГ встигали за часом і також розвивали свої навички та швидко адаптувались до сучасних методологій, наш університет впроваджує новітні технології.

З цією метою для студентів проводяться лабораторні та практичні заняття з дисципліни «Петрографія» у залі Геологічного музею з використанням тринокулярного поляризаційного мікроскопа з відеокамерою для вивчення гірських порід у шліфах. Цей метод дозволяє детально вивчати мінеральний склад порід, їх структурно-текстурні особливості та наявність у них корисних копалин.

Опанування такими сучасними специфічними технологіями знадобиться у подальшому як студентам, так і працівникам університету. Завдяки таким методам можна детальніше та наочніше заглибитись у дисципліну, а також осучаснити процес навчання наших студентів.

заняття проводить доцент кафедри загальної та інженерної геології та гідрогеології Горванко Галина Денисівна

шліфи порід

 шліфи, зображення під мікроскопом з поляризатором

заняття

Українська

Коментарі

Публікація