Вітання з успішним захистом дисертації

News Cover Image: 
News category: 

Колектив кафедри комп'ютеризованого машинобудування щиро вітає доцента

Ониська Олега Романовича

з успішним захистом докторської дисертації на тему: "Теоретичні основи проєктування нарізевих різців для точіння замкових нарізевих з’єднань з підвищеними експлуатаційними характеристиками", поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти.

Захист відбувся 18.11.2020 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Панчук Віталій Георгійович, завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Натхнення Вам у подальших дослідженнях, вагомих наукових результатів та успіхів у викладацькій діяльності!

Українська