Відбувся ІІ етап XXX науково-практичної конференції студентів спеціальності «Туризм»

Add Department News: 
News Cover Image: 

30 березня 2018 року відбувся ІІ етап XXX науково-практичної конференції студентів спеціальності «Туризм».

Відкрила конференцію завідувач кафедри туризму професор Архипова Л.М., яка виступила з вітальними словами і побажаннями хороших виступів. Були присутні студенти І-IV курсів бакалаврату та студенти магістри, які виступили з цікавими доповідями. Також викладачі кафедри туризму, ст.в. Долгопола Г.Є. та Зоріна Г.П., асист. Юрас Ю.І., доценти Коробейникова Я.С., Нєвєнченко А.І. та Побігун О.В.

Були палкі дискусії та обговорення актуальних тематик та можливостей впровадження даних досліджень в практику.

            Програма виступів включала наступні теми:

 

Туризм як напрям роботи AIESEC

Савчук Ігор Олегович, студ. групи ТУм-17-1

Науковий керівник – докт.т.н., проф. Архипова Л.М.

 

Інтерактивне середовище Minecraft  та The Sims в процесі вивчення дисципліни «Проектування та дизайн готельних та туристично-рекреаційних комплексів»

Климчук Ігор Яремович, студ. групи ТР-14-2

Науковий керівник – ст.викл. Долгопола Г.Є.

 

Впровадження інтерактивного середовища sketchup у процес вивчення дисципліни «Проектування та дизайн готельних та туристично-рекреаційних комплексів»

Крив’як Олександр Миколайович, студ. групи ТР-14-2

Науковий керівник – ст.викл. Долгопола Г.Є.

 

Інтернет-анкетування як інструмент виявлення рівня якості готельних послуг

  Свістяк Богдан Романович, студ. групи ТР-13-1

Науковий керівник – асист. Зоріна Г.П.

 

Перспективність впровадження сільського зеленого туризму у Космацькій ОТГ івано-франківської області

Попович Микола Борисович, студ. групи ТР-13-1

Науковий керівник – асист. Зоріна Г.П.

 

Інноваційний підхід до розвитку готельних мереж

Кобилянський Андрій Михайлович, студ. групи ТР-14-1

Науковий керівник – асист. Качала С.В.

 

Перспективи розвитку внутрішнього туризму в Україні

Климчук Ігор Яремович, студ. групи ТР-14-2

Науковий керівник – асист. Качала С.В.

 

Сплави по Дністру – захоплюючий водний туризм

Плугатор Оксана Михайлівна,  студ. групи ТУ-17-1

Науковий керівник – асист. Качала С.В.

 

Застосування інноваційних технологій в еко-готелях (на прикладі екоготелю «Ковчег»)

Гонська Ольга Ярославівна, студ. групи ТР-14-1

Науковий керівник – к.т.н., доц. Коробейникова Я.С.

 

Перспективи розвитку геотуризму в НПП «Верховинський»

Дехтяр Юлія Любомирівна, студ. групи ТР-15-1

Науковий керівник – к.т.н., доц. Коробейникова Я.С.

 

Санаторно-курортні комплекси як  перспективний напрям розвитку туризму Івано-франівської області

  Свістяк Богдан Романович, студ. групи ТР-13-1

Науковий керівник – доц. Нєвєнченко А.І.

 

Кластерний аналіз розвитку курортної справи на прикарпатті

  Модавчук Павло Іванович, студ. групи ТР-13-1

Науковий керівник – доц. Нєвєнченко А.І.

 

Аналіз та перспективи розвитку курорту «Мізунь»

  Сологубовський Валентин Олександрович, студ. групи ТУ-17-1

Науковий керівник – доц. Нєвєнченко А.І.

 

Перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні

  Попович Микола Борисович, студ. групи ТР-13-1

Науковий керівник – доц. Нєвєнченко А.І.

 

Оцінка трендів і «ноу-хау» сучасного туризму з точки зору  отримання прибутку

Дехтяр Юлія Любомирівна, студ. групи ТР-15-1

Науковий керівник – канд.геогр.н, доц. Побігун О.В.

 

Фактори та умови формування ризиків туристичного ринку

Смик Ірина Євгенівна, студ. групи ТР-14-1

Науковий керівник – канд.геогр.н, доц. Побігун О.В.

 

Аналіз загроз, що можуть виникнути  в процесі будівництва каскаду міні гес на дністрі

Талашок Юрій Юрійович,  студ. групи ТУ-16-2

Науковий керівник – канд.геогр.н, доц. Побігун О.В.

 

Тенденції розвитку світового туризму

Кобилянський Андрій Михайлович, студ. групи ТР-14-1

Науковий керівник – канд.геогр.н, доц. Побігун О.В.

 

Аналіз конкурентоспроможності вузів туристичного спрямування в Івано-Франківської області 

Никодюк Ольга Сергіївна, студ. групи ТУ-16-1

Науковий керівник – к.геогр.н., доц. Побігун О.В.

 

Аналіз потенційних природніх небезпек в туризмі

Смижук Денис Сергійович, студ. групи ТУ-17-1

Науковий керівник – к.геогр.н., доц. Побігун О.В.

 

Художні промисли та народні ремесла в контексті розвитку туризму

Перегінець Неля Сергіївна, студ. групи ТР-14-1

Науковий керівник – к.геогр.н., доц. Побігун О.В.

 

Оцінка мобільних туристичних додатків на прикладі Івано-Франківська

Савчин Галина Петрівна, студ. групи ТР-14-1

Науковий керівник – к.геогр.н., доц. Побігун О.В.

 

Можливості створення і використання веб-реєстру музеїв україни в туристичній індустрії

Кай Катерина Миколаївна, студ. групи ТР-16-2

Науковий керівник – к.геогр.н., доц. Побігун О.В.

Українська