Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології в освіті»

Вівторок, 9 Квітень, 2019 - 09:00 до Четвер, 11 Квітень, 2019 - 17:00

Шановні колеги!

Метою конференції є розгляд актуальних питань в освіті, що стосуються нормативних і практичних аспектів дистанційного навчання, а також обмін досвідом та результатами наукових досліджень в царині інформаційних технологій.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови:

Крижанівський Є.І.-академік НАНУ, ректор ІФНТУНГ

Мошинський В. С. - доктор сільськогосподарських наук, професор, ректор Національного університету водного господарства та природокористування

Заступники:

Мандрик О.М.-проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ

Чудик І.І.-проректор з наукової роботи ІФНТУНГ

Гораль Л. Т. - проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ

Сорока В.С.- проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Члени комітету:

Литвин О.С.- завідувач кафедри комп’ютерних наук та математики Київського університету імені Бориса Грінченка

Галущак М.О. - завідувач кафедри загальної та прикладної фізики ІФНТУНГ

Чеховський С.А.- професор кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки ІФНТУНГ

Піндус Н.М.- доцент кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки ІФНТУНГ

Секретарі організаційного комітету:

Старко І.Ю.-методист Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ

Ковальчук Ю.В.- інженер Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ

E-mail: cdn.ifntung@gmail.com, телефон:  +380 (342)505941.,+380662045024

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Впровадження інтерактивних методів та сучасного програмного забезпечення в навчальний процес.
 2. Організація навчального процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання.
 3. Створення віртуальних лабораторій та тренажерів.
 4. Методичні аспекти створення та використання електронних (дистанційних) курсів для студентів та слухачів.
 5. Новітні технології дистанційної освіти та навчання.
 6. Мобільні технології навчання.
 7. Психолого-педагогiчнi аспекти дистанційного навчання.
 8. Забезпечення якості ресурсів дистанційного навчання, супровід і підтримка здобувачів вищої освіти.
 9.  Формування індивідуальної траєкторії навчання через розроблення навчальних планів та робочих навчальних планів (річних).
 10. Сертифікація та стандартизація електронних курсів.
 11. Створення та використання відкритих електронних курсів.
 12. Комп’ютерне тестування знань та вмінь здобувачів освіти.
 13. Комп’ютерні технології в бібліотечній справі.

Графік роботи конференції

09. 04.2019

 1. пленарне засідання в режимі відеоконференції (аудиторія 1213).
 2. виступи учасників конференції та обговорення доповідей у режимі відеоконференції (аудиторія 1213).

10. 04.2019

 1. виступи учасників конференції та обговорення доповідей у режимі відеоконференції (аудиторія 1213).

11. 04.2019

З 1000 - 1400- виступи учасників конференції, обговорення доповідей, підбиття підсумків та формування тексту рішення конференції (аудиторія 0231)

З 09. 04.2019 по 11. 04.2019 за адресою: https://drive.google.com/drive/folders/1QVdBlJKAuHViPbkJpfGDqjqoS71SWy54?usp=sharing

будуть доступні презентаційні матеріали та відео доповіді

Для організації відеоконференції буде застосована технологія Google Hangouts. Адреса для підключення до відеоконференції (відеодзвінка або текстового чату): online.nung.edu.ua@gmail.comСупровід конференції забезпечується за адресою: http://nung.edu.ua/cdn2019.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Участь у крнференції без організаційного внеску. Усім авторам тез доповідей буде доступний збірник в електронному вигляді.

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Рекомендований обсяг тез – 1-3 сторінки разом з ілюстраціями. Текст набирається у редакторі Microsoft Word97 2003, 2007 на аркуші формату А4 (210х297 мм), поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 25, внутрішнє – 30, зовнішнє – 15.

2. Основний текст набирається наступним чином:

2.1. Стиль «звичайний», гарнітура Times New Roman (Сyr), кегль 11, абзац – 7,5 мм, міжрядковий інтервал 0,85.

2.2. Порядок набору: УДК (Times New Roman (Сyr), кегль 11, без абзацного відступу, вирівнювання – зліва). Назва доповіді (Arial (Сyr), кегль 14, bold, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки знизу і зверху 9пт). Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Сyr), кегль 11, bold italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру). Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Сyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12пт).

2.3. Відбивки по тексту не використовуються за виключенням підрозділів (підрозділи, підпункти і т. п. відділяються відбивками «перед» – 9пт, «після» – 6пт).

3. Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation. Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic. Variable – Times New Roman (Сyr), italic, L.G.Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matryx/Vector – Times New Roman (Сyr), Number – Times New Roman (Сyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript – 8, Symbol – 14, Sub-Symbol – 10. Для наочності рекомендується формули відокремлювати відбивками зверху і знизу – 6 пт. 

4. Таблиці повинні бути складені лаконічно та зрозуміло. Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт. 

5. Ілюстрації повинні бути виконані у растровому (векторному) форматі (BMP, TIF, JPG, GIF, CDR). Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD! Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi. Підпис до ілюстрації: Times New Roman (Сyr), кегль 10, bold, без абзацу, вирівнювання – по центру. Написи на ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.

6. Використані автором літературні джерела наводяться загальними списком в кінці тез доповідей (за потребою автора). За достовірність фактів, цитат, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

Заявку та матеріали для публікації потрібно надати через заповнення електронної реєстраційної форми за адресою: http://nung.edu.ua/cdn2019/registration_ua

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Організаційний комітет залишає за собою право скорочення та/або виправлення матеріалів без втрати змісту, а також відмови у публікації ( з інформуванням авторів ).

ВАЖЛИВІ ДАТИ

До 1 квітня 2019р. - подання електронної заявки та тексту матеріалів доповіді (при необхідності додаткові презентаційні матеріали, відео доповіді тощо).

До 25 квітня 2019 р. - за результатами конференції буде опублікований електронний збірник тез за посиланням http://nung.edu.ua/cdn2019.

Обкладинка збірника тез

Титульні сторінки 

Зміст збірника тез

Збірник тез

Інформаційне повідомлення