Scientific activity

Additional Information: 

Publication in scientific journals and participation in scientific events

Title of publication Edition Number of pages Authors and co-authors
Monographs
Управління запитами в системах документообігу Українська академія друкарства 192 с. Б.В. Дурняк,М.С. Пасєка,Т.М. Майба
Articles
Методи оцінювання набуття компетенцій студентів дистанційної форми навчання Наукові записки [Української академії друкарства]. 2016 — № 2 (53). — С. 120–126. 7 Пасєка М.C.,Пасєка Н.М., Бандура В.В., Храбатин Р.І.
Удосконалення методів оцінки набуття знань студентів на основі дистанційного навчання Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія «Інформатизація вищого навчального закладу» - 2016 №875 - стр. 131-137 7 Зорін В.,Бандура В.,Храбатин Р.,Пасєка М.,Пасєка Н.
Інтелімедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння Проблеми інформаційних технологій. – 2016. – № 19. – С. 96 – 116. 10 В.І. Шекета, В.Д. Мельник, Л.І. Гобир
Теоретичне обґрунтування показників життєвого циклу технологій Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016 – Вип. 26.4. – стр. 334 - 341. 8 Пасєка М.С.,Турчин О.Б.
Застосування моделей структурно-логічних схем у навчальному процесі Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.4. – стр. 409 - 413. 5 М. С. Пасєка,Н.М. Пасєка,О.В.,Ерстенюк
Оптимізація вибору системи заводнення нафтового покладу на основі нечіткої логіко-лінгвістичної моделі Актуальнi проблеми автоматизацiї та iнформацiйних технологій – Д.: Ліра, 2015. – Т.19. – С.3–14. 12 С.В. Гаврищук, В.М. Юрчишин, В.М. Краєцький
Метод мультибазисного спектрального косинусного перетворення Фур’є сигналів Науковий вісник НЛТУ України”. – 2015. - №25,9. – С.328-333. 10 Піх В.Я.
Метод мультибазисного АЦП Хаара-Крестенсона на основі компараторів з парафазними виходами Науковий вісник НЛТУ України”. – 2016. - №26,1. – С.370-377. 11 Піх В.Я.
Theses
Концепція побудови сучасної інтерактивної електронної бібліотеки з елементами соціальної мережі Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 15 – 17. 3 Бабала В.І., Крижанівський М.В., Вовк Р.Б.
       
Перспективи застосування технології Semantic Web для пошуку інформації Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 36 – 39. 4 Кучмійов І.В.,Вовк Р.Б.
Розробка концепції проектування web-орієнтованих систем Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 42 – 45. 4 Ляшеник В.В., Молотов А.Р.,Вовк Р.Б.
Розробка алгоритму популяризації web-ресурсів на основі SEO-оптимізації Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 54 – 56. 3 Петранюк О.В.,Вовк Р.Б.
Проектування електронної системи автоматизованого обліку пацієнтів у медичних закладах Харків, 2015. . – Частина ІІ. – С. 63 – 66. 4 Сорокін В.А,Дзьон В.М.,Вовк Р.Б.
Реалізація програмної системи університету “Єдине інформаційне ядро” Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 77 – 80. 4 Хамурда А.В.,Кінаш Ю.О.,Вовк Р.Б.
Основні аспекти краху проектів розробки програмного забезпечення Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 80 – 82. 3 Цап Т.С.,Мельник Р.О.,Вовк Р.Б.
Застосування нейронних мереж для розпізнавання образів Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 39 – 41. 3 Лунів О.В.,Вовк Р.Б.
The Formally Stated Model for Technological Process Operator Queries Interpretation Lviv-Slavske (Ukraine), 23-26th february, Lviv, 2016. – IEEE Conference Publications. – P. 476-479. 4 V.I. Sheketa,M.M. Demchyna,R.B. Vovk,Y.L. Romanyshyn
Концепція створення та налаштування контекстної реклами засобами Google Adwords Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – C. 69 – 72. 4 Бендус П. М., Вовк Р.Б.
Розпізнавання образів за допомогою згорткових нейронних мереж Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 72 – 75. 4 Гавриляк Д.Р.,Якимів Н.В.,Вовк Р.Б.
Аналіз та усунення ризиків при управлінні проектами розробки програмного забезпечення Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 103 – 106. 4 Пулик М.І.,Петросаняк Т.П.,Вовк Р.Б.
Побудова моделі віртуальної спільноти з використанням соціальних мереж Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 115 – 117. 3 Свянтко І.В., Шекета Р.З., Вовк Р.Б.
Аналіз основних недоліків та ризиків при користуванні соціальними мережами Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 10 – 12. 3 Дідух Ю.В., Вовк Р.Б.
Системний аналіз та порівняльна характеристика операційних систем IOS 10 та Android 7.0 м.Дніпро - 16-18 листопада 2016р. 3 Дмитренко С.О., Воротняк М.А., Вовк Р.Б.
Аналіз методів криптографічного захисту інформації м.Дніпро - 24 листопада 2016р. - С. 6 - 7 2 Савич Ю.О., Вовк Р.Б., Пасєка М.С.
Використання хмарного сервісу Google Drive для покращення підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій м. Київ. - 29 - 30 листопада 2016 р. 4 Пуш М.В., Фролов Д.В., Вовк Р.Б.
Впровадження системи дистанційного навчання у ВНЗ для іноземних студентів: проблеми і перспективи Тернопільський національний технічний університет ім. І.Полюя 1 Храбатин Р.І., Бандура В.В., Пасєка М.C., Храбатин О.В., Лещишин Ю.С.
Впровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ для іноземних студентів: проблеми та труднощі Київ 2016, Національний педагогічний університет ім. Драгоманова 1 Храбатин Р.І., Бандура В.В., Пасєка М.С.
Розробка програмного забезпечення реалізації доменної стратегії доступу до мережевих ресурсів Івано-Франківськ, 2016. 1 Вязеленко С.С.
Впровадження системи дистанційного навчання у ВНЗ для іноземних студентів: проблеми і перспективи Тернопіль. 2016, 188-190 ст. 1 Храбатин Р.І., Бандура В.В., Пасєка М.C., Храбатин О.В., Лещишин Ю.С.
Впровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ для іноземних студентів: проблеми та труднощі м.Київ – 7 квітня 2016р. 1 Храбатин Р.І., Бандура В.В., Пасєка М.С.
Аналіз методів криптографічного захисту інформації м.Дніпро - 24 лисопада 2016р. - стр. 6 - 7 2 Савич Ю.О., Вовк Р.Б., Пасєка М.С.
Концепція побудови інформаційної системи FloodingPattern Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених – С.87-88. 2 Гаврищук С.В, Дитко Т,В.
Synthesis of high-performance components of spectral analyzers and special processors for data encryption in Rademacher-Krestenson’s theoretical-numerical basis Львів; Видавництво Львівської політехніки, 20-24 квітня 2016. - 254 с. 4 Піх В.Я.
The Formal Structuring of Subject Domain for oil and Gas Industry IT Applications IEEE Conference Publications. - P.503-505. 4 M.S. Chesanovskyy, V.I. Sheketa, V.M. Yurchyshyn, T.R. Styslo
The Formally Stated Model for Technological Process Operator Queries Interpretation IEEE Conference Publications. - P. 476-479. 4 V.I. Sheketa, M.M. Demchyna, R.B. Vovk, Y.L. Romanyshyn
He Construction of Technological Problems Cases for the Purpose of Intelligible Control IEEE Conference Publications - P.96-99. 4 V.I. Sheketa, V.D. Melnyk, Y.L. Romanyshyn, M.S. Chesanovskyy
Use of data storage for processing of student's knoleges assesment results in higer education institutins Славське – стр. 822-824 3 N.M.Pasyeka M.S.Pasyeka
Analysis of structural-logical models of learning process and their impact on improving the quality of education in the context of information technology Polyana, UKRAINE, 20-24 April 2016. р. 140-143 4 M.S.Pasyeka, N.M. Pasyeka, I.Yu. Yurchak

 

English