Department of Software Engineering

Address

15 Karpatska Str.  Ivano-Frankivsk, 
pavilion 1 (FAE) 4th floor
Teaching Department: Aud. 1416

 

Міжнародна співпраця

Протягом 2012-2016 років кафедра приймала участь у міжнародному проекті TEMPUS Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів.

Важливими результатами проекту для студентів є:

  • Розроблені курси для створення стартапів в ІТ на базі практик провідних європейських університетів, що читаються магістрам. "Інноваційні підходи створення проектів в ІТ" та "Моделювання ІТ інновацій";
  • Підписаний договір про співпрацю із університетом Ліннея;
  • Проведення конкурсів із інноваційних проектів в ІТ "IT-Еврика! Україна 2015" на базі віртуального інноваційного простору, Virtual Innovation Space.

Хід реалізації проекту:

  • Інновації та підприємництво влади в українських університетах.
  • Керівні принципи для вирішення і підтримки Трикутника знань на національному рівні.
  • Еко-система побудована для інновацій та підприємництва студентів.
  • ІТ-послуги для студентів, інновацій та підприємництва.
  • Національний стандарт для інновацій і підприємництва для магістрів ІТ.
  • Інновації в дії: пілотні проекти передачі знань.

 

В 2001 році було здійснено набір першого курсу студентів спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Комп’ютерні науки”

В 2003 році у зв’язку з реорганізацією структури університету кафедра прикладної математики була розділена на дві нових кафедри: кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем, яку очолив проф. д.т.н. Юрчишин Володимир Миколайович та кафедру інформатики, завідувачем якої був обраний проф. д.т.н. Тимків Дмитро Федорович.
З 2003 року, після проходження акредитації, кафедрі було надано право готувати бакалаврів та спеціалістів з програмного забезпечення автоматизованих систем. Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії від 22 червня 2006 року протокол № 61 було акредитовано 50 місць денної та 20 місць заочної форми навчання із спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

В 2006 році кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем здійснила перший випуск спеціалістів освітньо-кваліфікаційного напряму “Комп’ютерні науки”.
В 2007 році одержано державну ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем”
2008 рік став ювілейним роком співпраці кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем з інститутом післядипломної освіти, що функціонує в складі університету та здійснює перепідготовку фахівців з напряму “Комп’ютерні науки”. В цьому році одержав диплом спеціаліста про другу вищу освіту 100-й випускник з присвоєнням кваліфікації – інженер-програміст.