Doroshenko Yaroslav Vasylyovych

English
Academic Status: 

Кафедральна робота: - відповідальний за організацію навчання на кафедрі слухачів інституту післядипломної освіти, організацію курсів підвищення кваліфікації спеціалістів нафтогазової галузі; 

                                         - відповідальний за сайт кафедри.

Напрями наукових досліджень: - удосконалення технологічних процесів з спорудження газонафтопроводів;

                                                         - розвиток і удосконалення технологій ремонту та реконструкції газонафтопроводів.

Дисципліни: 1 Спорудження магістральних трубопроводів.

                        2 Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів.

Навчально-методичні видання:

1. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 845 с. ISBN 978-3-659-37720-4.

2. Дорошенко Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів: підручник / Я. В. Дорошенко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009 – 563 с. ISBN 978-966-694-119-3.

3. Doroshenko Y. V. Gas and Oil Pipeline Bridges, Road and Railway Crossings / Y. V. Doroshenko. – Saarbrucken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 164 p. ISBN 978-3-659-69018-1.

 

3. Дорошенко Я. В. Сооружение и ремонт надземных и подземных переходов газонефтепроводов / Я. В. Дорошенко. – Saarbrucken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 184 с. ISBN 978-3-659-37720-4.

4. Дорошенко Я. В., Дорошенко Ю. І. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 488 с.

5. Дорошенко Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009 – 65 с.

6. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 46 с.

7. Дорошенко Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів: курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 58 с.

8. Дорошенко Я.В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: курсове проектування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 56 с.

9. Дорошенко Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 68 с.

10. Дорошенко Я. В. Спорудження та ремонт зосереджених об'єктів газонафтопроводів: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 40 с.

 

Нормативні документи:

 1. Капцов І. І., Васадзе А. В., Вівденко О. Х., Дорошенко Я. В., Скабара Л. І., Фоменко О. В., Холодов В. І., Шапар І. О., Шеїна З. В. Регламент технічного обслуговування та ремонту лінійної частини і технологічного обладнання промислових газопроводів. – К.: ДК “Укргазвидобування”, 2006. – 134 с.

2. Капцов І. І., Васадзе А. В., Вівденко О. Х., Дорошенко Я. В., Скабара Л. І., Фоменко О. В., Холодов В. І., Шапар І. О., Шеїна З. В. СТП 320.30019801.099-2003 Магістральні газопроводи. Технічне обслуговування лінійної частини. Типовий регламент. – К.: ДК “Укртрансгаз”, 2003. – 88 с.

3. Гончар В.П. Дорошенко Я.В. Капцов І.І. Холодов В.І. Шимановський Р.М. Інструкція "Технології ремонту промислових газопроводів під тиском" – К.: ДК “Укргазвидобування”, 2006. – 59 с.

4. Дорошенко Я.В., Капцов І.І., Холодов В.І. Відомчі будівельні норми: ВБН В.2.3-00013741-06:2007. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду. – К.: Мінпаливенерго України, 2007. – 63 с.

5. Дорошенко Я.В., Капцов І.І., Холодов В.І. Відомчі будівельні норми: ВБН В.2.3-00013741-07:2007. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація. – К.: Мінпаливенерго України, 2007. – 64 с.

 

Публікації:

1. Гончар В.П., Дорошенко Я.В., Холодов В.І, Смоляк Т.І. Розрахунок бугельного з'єднання мобільних камер запуску і прийому очисних пристроїв газопроводів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2002. - №3(4). – С. 56-59.

2. Пат. 62732 Україна, МПК B 01 D 45/00. Сепараційний елемент газорідинного сепаратора / Шапар І.О., Сенишин Я.І., Братах М.І., Дорошенко Я.В. (Україна); ДК "Укргазвидобування" Український науково-дослідний інститут природних газів (філія). – № 2003054295; Заявл. 13.05.03; Опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. – 4 с.

3. Грудз В.Я., Капцов І.І., Дорошенко Я.В. Локалізація наскрізних дефектів газопроводу без зупинки транспортування газу // Питання розвитку газової промисловості України. – 2004. – Вип. 33. – С. 152-158.

4. Грудз В.Я., Дорошенко Я.В., Васадзе А.В. Аналіз властивостей накопичень в порожнині газопроводів // Питання розвитку газової промисловості України. – 2004. – Вип. 31. – С. 90-94.

5. Грудз В.Я., Капцов І.І., Дорошенко Я.В. Пат. 65280 А Україна, МПК F 16 L 55/10. Пристрій для локалізації місця течі в трубопроводі: ДК "Укргазвидобування" Український науково-дослідний інститут природних газів (філія). – № 2003076093; Заявл. 01.07.03; Опубл. 15.03.04, Бюл. № 3. – 3 с.

6. Грудз В.Я., Капцов І.І., Дорошенко Я.В. Пат. 6370 U Україна, МПК F 16 L 55/18. Пристрій для перекриття дефектної ділянки діючого трубопроводу: ДП "Науканафтогаз" Український науково-дослідний інститут природних газів (філія). – № 20040605146; Заявл. 29.06.04; Опубл. 16.05.05, Бюл. № 5. – 3 с.

7. Дорошенко Я.В. Математичне моделювання руху поршня по магістральному газопроводу з аварійним витоком газу // Коммунальное хозяйство городов. Сер. архитектура и технические науки. – 2005. – № 63. –   С. 250–254.

8. Дорошенко Я.В. Нові технології ремонту магістральних газопроводів // Проблеми нафтогазової промисловості. – 2005. – № 2. – С. 223–228.

9. Грудз В.Я., Капцов І.І., Дорошенко Я.В. Стендові експериментальні дослідження динаміки руху поршня в трубопроводі // Розвідка та розробка   нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 4. – С. 95 – 98.

10. Дорошенко Я. В. Застосування сучасних програмних комплексів комп’ютерного моделювання для підвищення якості проектування та спорудження трубопроводів / Я. В. Дорошенко, Ю. І. Дорошенко, С. І. Тихонов // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. - № 2 (24). – С. 117-120.

11. Дорошенко Я. В. Напружено-деформований стан гнучких висячих переходів трубопроводів / Я. В. Дорошенко, С. І. Тихонов // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. - № 3 (25). – С. 106-110.

12. Дорошенко Я. В. Міцність криволінійних ділянок трубопроводів / Я. В. Дорошенко, Ю. І. Дорошенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. - № 2 (35). – С. 112-116.

13. Дорошенко Я.В. Міцність безкомпенсаторних балкових переходів. Матеріали науково-практичної конференції [Шляхи підвищення ефективності експлуатації трубопровідного транспорту нафти і газу та підготовки кадрів галузі], (Івано-Франківськ, 2-3 вересня 2010 р.). – м. Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010 – С. 42-44.

14. Дорошенко Ю. І. Розробка проектних рішень для зменшення втрат тиску у газових мережах із поліетиленових труб / Ю. І. Дорошенко, В. Б. Михалків, Я. В. Дорошенко // Питання розвитку газової промисловості України. – 2011. – Вип. 39. – С. 258-263.

15. Дорошенко Я. В. Дослідження впливу руху поршня на надійність  балкового переходу прокладеного за схемою пружновикривленого трубопроводу / Я. В. Дорошенко, Ю. І. Дорошенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. - № 3 (40). – С. 34-36.

16. Дорошенко Я.В., Дорошенко Ю.І. Проблеми і перспективи споруження та ремонту підводних газонафтопроводів [Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу], (Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012 р.). – м. Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2012 – С. 2006-2008.

17. Дорошенко Я. В. Проблеми і перспективи спорудження підводних газонафтопроводів / Я. В. Дорошенко, Ю. І. Дорошенко, Т. П. Шиян // Науковий вісник. – 2012. – № 2 (32). – С. 189-195. 

18. Дорошенко Я. В. Сучасні технології обслуговування, ремонту та реконструкції підводних газонафтопроводів / Я. В. Дорошенко, Т.І. Марко, С.І. Тихонов // Науковий вісник. – 2014. – № 1 (36). – С. 118-131.

19. Марко Т.І. Ерозійне зношування фасонних елементів газопроводів / Т.І. Марко, Я. В. Дорошенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 4 (53). – С. 153-159.

 

Народився Ярослав 18 липня 1979 р. у селі Тязів Тисменицького району Івано-Франківської області.

В 1993 р. закінчив Тязівську неповну середню школу, а в 1996 р. Фізико – технічний ліцей при Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу.

В 1996 році поступив в Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу на факультет нафтогазопроводів. В 2001 році закінчив з відзнакою Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Газонафтопроводи та газонафтосховища" та здобув кваліфікацію магістра.

За розподілом в 2001 році був прийнятий на роботу в Український науково-дослідний інститут природних газів (м. Харків) де працював в відділі транспортування газу з 2001 до 2006 року на посадах інженер – технолог ІІІ кат., інженер – технолог ІІ кат., науковий співробітник. В науково-дослідному інституті займався розробленням нормативних документів на замовлення НАК Нафтогаз України, ДК Укртрансгаз, ДК Укргазвидобування, науково-дослідною роботою.

В 2001 році поступив у аспірантуру Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу на заочну форму навчання. В 2006 році захистив дисертацію на тему “Розробка методів локалізації пошкоджень газопроводу для проведення ремонтних робіт” і здобув науковий ступень кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.13 – нафтогазопроводи, бази та сховища.

Після захисту кандидатської дисертації Дорошенко Ярослав Васильович з 2006 року працює на посаді доцента кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ Івано-Франківського національного технічного університети нафти і газу.

В 2012 році Дорошенку Я.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Ярослав Васильович має право підготовки фахівців вищої кваліфікації. Станом на сьогодні здійснює підготовку трьох кандидатів наук.

Має грамоти університету. В 2012 році нагороджений дипломом Івано-Франківської обласної державної адміністрації і обласної ради “Молодий вчений року”.