Department of Metrology and Information-Measuring Technology

Address

вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, корп. 1, ІФНТУНГ, 2-3-ій поверх. Телефон: (0342) 72-71-68, 72-71-56 E-mail: ivt@nung.edu.ua

ІФНТУНГ є єдиним в Україні вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців для нафтогазової промисловості України. Перехід до ринкових відносин, інтеграція в міжнародний ринок, скорочення видобутку природного газу і нафти в Україні та їх стрімке подорожчання надали проблемі строгого обліку витрати енергоносіїв і, зокрема, нафти, нафтопродуктів і газу небувалої ваги, також гостра необхідність у створенні сучасних засобів вимірювання і, зокрема, засобів вимірювання витрати й обліку енергоносіїв та засобів їх метрологічного забезпечення, обумовили необхідність підготовки фахівців з спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка» за четвертим рівнем. Виходячи з цих позицій, на кафедрі ІВТ ІФНТУНГ у 2000 р. згідно рішення ДАК від 7.07.2000 р., протокол №28, розпочата підготовка магістрів спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка». Ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс складає 50 осіб щорічно, в тому числі 5 магістрів. Кафедра має філії при Івано–Франківському ЦСМС та науково–впровадницькій фірмі “ТЕМПО”, яка територіально розміщена на підприємстві ВАТ “Промприлад”.
     Кафедра ІВТ готує фахівців за двома спеціалізаціями (“ІВТ для обліку витрати енергоносіїв” та “Метрологія, стандартизація, сертифікація”), ведуться підготовчі роботи із відкриття нової спеціалізації: “Інтелектуальні вимірювальні системи”.

Кафедра «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» (МПКЯ і СП) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) є випусковою для студентів напряму підготовки «Приладобудування», спеціалістів і магістрів спеціальності “Прилади і системи неруйнівного контролю”. Випускники цієї спеціальності здійснюють організацію і проведення неруйнівного контролю різного технологічного обладнання на підприємствах всіх галузей народного господарства, включаючи підприємства легкої, харчової, нафтогазової, медичної і авіакосмічної і інших галузей. В межах вказаної спеціальності з 1999 р. організована за розпорядженням Міністерства освіти і науки України спеціалізація “Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції”, що є надзвичайно важливо в період ринкової економіки в Україні, випуск фахівців з якої здійснювався впродовж 2000-2010років.

Починаючи з 2000/2001 навчального року студенти вказаної спеціальності згідно дозволу органу з сертифікації "Національного атестаційного комітету України з неруйнівного контролю" за бажанням можуть отримати сертифікат відповідності 1-го або 2-го рівнів, що суттєво підвищує професійний кваліфікаційний рівень бакалаврів, спеціалістів та магістрів – випускників вказаної спеціальності.

З вересня 2016року підготовка фахівців кафедрою МПКЯ і СП здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями  бакалавр і магістр за спеціальністю  "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (згідно переліку спеціальностей 2015 р. МОН України), яка конкретизується спеціалізацією "Прилади і системи неруйнівного контролю".

Крім того, кафедра продовжує підготовку студентів 2,3,4 курсів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки  "Приладобудування" (згідно переліку спеціальностей 2006 р. МОН України), в тому числі бакалаврів денної і заочної форм навчання на базі споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за двохрічним терміном навчання в університеті.

В 2016 р. згідно закону "Про вищу освіту в Україні" здійснюється останній набір на навчання за рівнем спеціаліст (очна і заочна форми навчання) напряму підготовки за спеціальністю "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" за спеціалізацією "Прилади і системи неруйнівного контролю".