Department of Public Administration and Management

Address

вул.Короля Данила, 13, м.Івано-Франківськ 76010. Телефони: (0342) 72-49-57, (0342) 72-49-58, (0342) 72-49-59 E-mail: du@nung.edu.ua

Кафедра створена 2 січня 2001 року. Кафедра публічного управління та адміністрування (до кінця 2016 року - кафедра державного управління та місцевого самоврядування) є структурним підрозділом Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ. Підготовку магістрів державної служби розпочато в університеті у 1996 році. Тоді за державним замовленням було набрано 18 осіб денної форми навчання. Підготовка здійснювалась за спеціалізаціями: "адміністративний менеджмент"; "кадровий менеджмент"; "територіальне управління та місцеве самоврядування"; "економіка"; "правове забезпечення"; "світова та європейська інтеграція". На базі магістратури реалізовано пілотний проект Головдержслужби із впровадження заочно-дистанційного навчання.

З 2016 року кафедра здіснює підготовку фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" й щороку набирає майже 100 слухачів за державним замовленням. Процес підготовки магістрів включає час безпосереднього навчання, стажування, державної атестації та підготовки магістерської роботи. Організація навчального процесу здійснюється за модульним принципом. Термін навчання для денної форми навчання складає 18 місяців, для заочної форми навчання – 30 місяців. З метою ефективної реалізації завдань у напрямку підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" до навчального процесу в основному залучається професорсько-викладацький склад кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та за сумісництвом – висококваліфіковані викладачі інших вищих навчальних закладів України й окремі державні службовці – керівники органів влади або їх структурних підрозділів.

У 2015-2017 році магістратура була залучена до проведення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  з питань запобігання та протидії корупції.

Функціонує аспірантура, також у 2017 році здійснено перший набір за бакалаврською програмою "Публічне управління та адміністрування".