Підбір спеціальності за сертифікатами ЗНО

Сертифікат Української мови включений у пошук автоматично. Для вибору декілька сертифікатів необхідно натиснути кнопку CTRL + вказівник миші. (комп'ютерний варіант)

185 – Нафтогазова інженерія та технології:
– видобування нафти і газу*;
– газонафтопроводи та газонафтосховища*;
– буріння свердловин*
(на місця державного замовлення
та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3    

Математика   

 

 

 x 0,35

Фізика

або хімія,

або географія

x0,25

185 – Нафтогазова інженерія та технології:
– видобування нафти і газу*;
– газонафтопроводи та газонафтосховища*;
– буріння свердловин*
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3    

Історія України 

 

 

 x 0,3

Математика,

або географія,

або іноземна мова

x0,3

184 –  Гірництво:
– буріння нафтових і газових свердловин*
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 x0,35    

Математика   

 

 x 0,3

Фізика,

або географія

x0,25

184 – Гірництво:
– буріння нафтових і газових свердловин*
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 x0,3    

Історія України

 

 x 0,4

Географія

або іноземна мова

x0,2

183 – Технології захисту навколишнього середовища
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,35    

Математика   

 

 

 x 0,2

Фізика

або біологія

 

x0,35

183 – Технології захисту навколишнього середовища

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3

Історія України   

 

 

 x 0,3

Географія 

або хімія

 

x0,3

131 – Прикладна механіка:
– прикладна механіка;
– інженерія мехатронних систем

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3

Математика   

 

 

 x 0,3

Фізика

або іноземна мова

 

x0,3

131 – Прикладна механіка
– прикладна механіка;
– інженерія мехатронних систем

(за кошти фізичних або юридичних осіб)
 

Українська мова

та література 

 

 x0,35

Історія України

 

 

 x 0,2

Фізика

або географія

 

x0,35

132 – Матеріалознавство
– прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3

Математика   

 

 

 x 0,3

Фізика

або іноземна мова

 

x0,3

132 – Матеріалознавство
– прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,35

Історія України  

 

 

 x 0,2

Фізика

або географія

 

x0,35

133 – Галузеве машинобудування:
– інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,35

Історія України  

 

 

 x 0,2

Фізика

або географія

 

x0,35

133 – Галузеве машинобудування:
– інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3

Математика   

 

 

 x 0,3

Фізика

або іноземна мова

 

x0,3

274 - Автомобільний транспорт

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3

Математика   

 

 

 x 0,3

Фізика

або іноземна мова

 

x0,3

274 - Автомобільний транспорт

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 x0,35

Історія України

 

 x 0,2

Фізика

або географія

x0,35

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

– обладнання нафтових і газових промислів
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,35

Математика   

 

 

 x 0,35

Фізика

або хімія,

або географія

x0,2

185 – Нафтогазова інженерія та технології:

– обладнання нафтових і газових промислів

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,35

Історія України 

 

 

 x 0,35

Математика

або географія,

або іноземна мова

x0,2

101 – Екологія
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,2

 Біологія   

 

 

 x 0,3

Математика

або хімія,

або географія

x0,4

101 – Екологія

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,2

 Історія України

 

 

 x 0,3

Математика

або хімія,

або географія

x0,4

103 – Науки про Землю:
– геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3

 Математика

 

 

 x 0,2

 Фізика

або географія

 

x0,4

103 – Науки про Землю:
– геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3

Історія України

 

 

 x 0,2

 Фізика

або географія

 

x0,4

242 – Туризм
– туризм
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,2

  Іноземна мова

 

 

 x 0,4

Географія

або математика

 

x0,3

242 – Туризм:
– туризм;
– міжнародний готельно-туристичний бізнес
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,2

  Історія України

 

 

 x 0,4

Географія

або іноземна мова

 

x0,3

105 – Прикладна фізика та наноматеріали:
– фізика новітніх джерел енергії
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,2

Математика

 

 

 x 0,35

Фізика

або іноземна мова

 

x0,35

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,2

Математика

 

 

 x 0,35

Фізика

або іноземна мова

 

x0,35

191 – Архітектура та містобудування
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,2

Математика

 

 

 x 0,2

Творчий конкурс***

 

 

x0,5

191 – Архітектура та містобудування
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 x0,2

Історія України

 

 x 0,2

Творчий конкурс***

 

x0,5

192 – Будівництво та цивільна інженерія:
– будівництво та цивільна інженерія;
– теплогазопостачання і вентиляція
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,2

Математика

 

 

 x 0,35

Фізика

або іноземна мова

 

x0,35

193 – Геодезія та землеустрій
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 x0,2

Математика

 

 x 0,3

Історія України

або географія

x0,4

193 – Геодезія та землеустрій
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 x0,2

Історія України

 

 x 0,35

Географія

або математика

x0,35

121 – Інженерія програмного забезпечення
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 x0,25

Математика

 

 x 0,45

Фізика

або іноземна мова

x0,2

123 – Комп’ютерна інженерія
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 x0,3

Математика

 

 x 0,4

Фізика

або іноземна мов

x0,2

126 – Інформаційні системи та технології
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 x0,2

Математика

 

 x 0,4

Фізика

або іноземна мов

x0,3

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
– комп’ютеризовані системи управління та автоматика
– системна інженерія – Інтернет речей
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3

Математика

 

 

 x0,4

Фізика

або іноземна мова

 

x0,2

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:
– метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
– інженерія відновлюваної енергетики**;
– інформаційно-вимірювальні смарт-технології
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,3

Математика

 

 

 x0,4

Фізика

або іноземна мова

 

x0,2

 

051 – Економіка
– економіка бізнесу;
– міжнародна економіка
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,4

Математика

 

 

 x0,2

 Географія

або іноземна мова

 

x0,3

051 – Економіка
– економіка бізнесу;
– міжнародна економіка

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література 

 

 x0,4

 Історія України

 

 

 x0,2

 Географія

або іноземна мова

 

x0,3

071 -  Облік і оподаткування
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,2     

Математика   

 

 x 0,3

Географія,

або іноземна мова

x0,4

071 -  Облік і оподаткування

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,2     

Історія України

 

 x 0,3

Географія,

або іноземна мова

x0,4

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,3     

Математика

 

 x 0,2

Географія,

або іноземна мова

x0,4

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,3     

Історія України

 

 x 0,2

Географія,

або іноземна мова

x0,4

073 – Менеджмент:
– менеджмент;
– регіональне управління
(за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,3     

Історія України

 

 x 0,2

Географія,

або іноземна мова

x0,4

073 – Менеджмент:
– менеджмент;
– регіональне управління
(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,3     

Математика

 

 x 0,2

Географія,

або іноземна мова

x0,4

075 – Маркетинг

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,3     

Математика

 

 x 0,3

Географія,

або іноземна мова

x0,3

075 – Маркетинг

(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,3     

 Історія України

 

 x 0,3

Географія,

або іноземна мова

x0,3

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,3     

Математика

 

 x 0,3

Географія,

або іноземна мова

x0,3

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,3     

 Історія України

 

 x 0,3

Географія,

або іноземна мова

x0,3

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
– документознавство та інформаційна діяльність

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,4

Історія України

 

 x0,3

Математика

або іноземна мова.

x0,2

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
– документознавство та інформаційна діяльність
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,4

Історія України

 

 x0,3

Географія

або іноземна мова.

x0,2

035 – Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»):
 – англійська філологія та переклад

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література

 

 

  x0,4

Іноземна мова

 

 

 

 x0,3

Історія України,

або географія

 

 

x0,2

281 – Публічне управління та адміністрування****

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,4

Математика

 

 x0,3

Іноземна мова

або історія України

x0,2

281 – Публічне управління та адміністрування****
(за кошти фізичних або юридичних осіб)

Українська мова

та література

  x0,4

Історія України

 

 x0,3

Іноземна мова

або географія

x0,2

185 – Нафтогазова інженерія
– газонафтопроводи та газонафтосховища. (Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами)

(на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб)

Українська мова

та література

 

  x0,35

Математика

 

 

 x0,35

Фізика

або хімія,

або географія.

x0,2