Куровець Сергій Сергійович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народився 22 червня 1981 р. в м. Івано-Франківськ у родині науковців. Протягом 1998-2003 років навчався на геологорозвідувальному факультеті Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю "Геологія нафти і газу".  Впродовж 2003 р. працював у науково-дослідному інституті нафтогазових технологій. У 2003 р. вступив на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва (науковий керівник - професор Маєвський Б.Й.), яку успішно завершив у 2006 р. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію. У 2012 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому присвоєно вчене звання доцента.

У 2012 р. Куровець Сергій Сергійович став лауретом премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

У 2013-2016 роках перебував у докторантурі на кафедрі геології та розвідки нафтових і газових родовищ (науковий консультант - професор Маєвський Б.Й.), яку достроково закінчив захистом докторської дисертації. У 2015 р. був мобілізований до лав Збройних сил України та брав безпосередню участь у відстоюванні цілісності та незалежності України.

У 2019 р. обраний на посаду проректора з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ.

Автор понад 90 наукових і навчально-методичних праць, із них 5 монографій, 1 підручник та 1 навчальний посібник для ЗВО.