Карпаш Олег Михайлович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Професор, докт. техн. наук, проректор з наукової роботи, лауреат державної премії в галузі науки і техніки України, заслужений діяч науки і техніки України

Напрямок наукових досліджень: неруйнівний контроль та технічна діагностика в нафтогазовій галузі.

Керує аспірантурою за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.