Експертна комісія МОНУ представила позитивні висновки щодо акредитації напряму 6.050103 «Програмна інженерія»

Середа, 6 Червень, 2018 - 12:15

04-06 червня 2018 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 912-л від 22.05.2018 р. працювала комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи  підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія».Авторитетні члени комісії – доктор фізико-математичних наук,  завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, проф. Петрик Михайло Романович (голова комісії) та доктор технічних наук,  декан факультету інформаційних технологій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», проф.Алексеєв Михайло Олександрович дійшли висновку, що підготовка бакалаврів напряму 6.050103 «Програмна інженерія» забезпечена необхідними стандартами вищого навчального закладу і відповідає вимогам МОНУ. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.

Крім того, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів напряму 6.050103 «Програмна інженерія»в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187.

Детальніше з висновками комісії можна познайомитись тут.