1. Підготовче відділення для іноземних громадян

Адреса

вул. Карпатська, 15,

к. 0.102,

Івано-Франківськ,

Україна 76019,

тел. (0342) 72-71-90,

e-mail: pidhotov@nung.edu.ua 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1007575402612527/

 

Основні види діяльності Підготовчого відділення для іноземних громадян (ПВІГ):

- організація підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України за повною або скороченою програмою;

- надання освітніх послуг іноземним громадянам з вивчення української (державної) мови, окремих загальнотеоретичних дисциплін, а також англійської мови навчання;

- допомога  у соціально-культурній адаптації іноземних громадян до умов навчання та проживання в Україні;

- ознайомлення іноземних слухачів ПВІГ зі спеціальностями та специфікою навчання в ІФНТУНГ.