Нормативні документи Центру дистанційного навчання

Додаткова інформація: 

Нормативні документи стосовно дистанційної форми навчання

 1. НАКАЗ МОН №466 Про затвердження Положення про дистанційне навчання від 25.03.13р.
 2. НАКАЗ МОН №1518 Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо – наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями
 3. Дозвіл МОН України на запровадження дистанційної форми навчання згідно клопотання від 02.07.13р. №25-10-151
 4. Закон України “Про вищу освіту”

Внутрішньовузівські нормативні документи стосовно дистанційної форми навчання

 1. Наказ ректора про дист. навч. №09 від 12.02.16р.
 2. Положення про Центр дистанційного навчання
 3. ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу
 4. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію електронних навчальних курсів в ІФНТУНГ
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до складання індивідуального плану роботи викладача і розрахунку навчального навантаження та  інших видів робіт кафедр
 6. Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ІФНТУНГ за програмою «Основи проектування електронних курсів»
 7. Положення про підготовчі курси з використанням дистанційних технологій та кодекс доброчесності для слухачів
 8. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання з використанням сертифікованих курсів та корекцією траєкторії навчання студентів

Методичні розробки Центру дистанційного навчання

 1. Методичні вказівки стосовно використання  програмного забезпечення MOODLE  та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) для викладачів ІФНТУНГ
 2. Дистанційна освіта в навчальному процесі ІФНТУНГ
 3. Рекомендації щодо надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання
 4. Пам’ятка першокурсника дистанційної форми навчання
 5. «Коротко про головне» для самостійного костування Moodle
 6. Електронний курс “Проектування електронного курсу”
Українська