01. CПЕЦІАЛЬНОСТІ (ОСВІТНІ ПРОГРАМИ)

Додаткова інформація: 

Перелік спеціальностей (БУКЛЕТ)

Можливості навчання за програмами подвійних дипломів

Інформаційні буклети інститутів

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ

Шифр та назва спеціальності

Назва освітньо-професійної програми

(ступінь Бакалавр)

Назва освітньо-професійної програми

(ступінь Магістр)

Випускова кафедра

Шифр спеціальності

(освітньо-професійної програми)⃰

 

(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Документознавство та інформаційна діяльність

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

ІС

 

(035) Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

Англійська філологія та переклад

Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов

Кафедра філології та перекладу

ФІЛ

 

(051) Економіка

Економіка бізнесу

Міжнародна економіка

Бізнес-економіка  

Кафедра прикладної економіки

ЕК

 

Економіка довкілля і природних ресурсів

ЕКР

 

(071) Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Кафедра обліку та оподаткування

ОП

 

(072) Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Кафедра фінансів

ФН

 

(073) Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Кафедра менеджменту та адміністрування

МН

МН

 

Проектний менеджмент

МНП

 

Регіональне управління

-

Кафедра теорії економіки та управління

МНР

 

(075) Маркетинг

Маркетинг

-

Кафедра підприємництва та маркетингу

МРК

 

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кафедра підприємництва та маркетингу

ПТ

ПТ

 

Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві

ПТК

 

(101) Екологія

Екологія

Екологія

Кафедра екології

ЕКО

 

(103) Науки про Землю

Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика,

інженерна геологія та гідрогеологія

Геологія нафти і газу

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

НЗ

НЗГ

 

Інженерна геологія та гідрогеологія

Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології

НЗР

 

Геофізика

Кафедра нафтогазової геофізики

НЗФ

 

Геоінформатика

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

НЗІ

 

(105) Прикладна фізика та наноматеріали

Фізика новітніх джерел енергії

-

Кафедра загальної та прикладної фізики

ФНД

 

(121) Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Кафедра інженерії програмного забезпечення

ІП

 

(123) Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Кафедра комп’ютерних систем і мереж

КІ

 

(126) Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

-

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

ІСТ

 

(131) Прикладна механіка

Інженерія мехатронних систем

Комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування

Кафедра комп’ютеризованого машинобудування

ПМІ

ПМК

 

Прикладна механіка

ПМ

 

Зварювання та споріднені технології

Кафедра зварювання

ПМЗ

 

-

Технічна діагностика обладнання та конструкцій

Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики

ПМД

 

(132) Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів

-

Кафедра зварювання

МКІ

 

(133) Галузеве машинобудування

Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

-

Кафедра нафтогазових машин та обладнання

ГМІ

 

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

ЕТ

ЕТС

 

 

Енергетичний менеджмент

Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики

ЕТМ

 

(144) Теплоенергетика

-

Енергетичний менеджмент та інжиніринг

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд

ТМІ

 

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

АКП

 
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем АКС  

Cистемна інженерія – Інтернет речей

 

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

АКС

 

(152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Прилади та системи неруйнівного контролю

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

МТ

МТП

 

Метрологія та вимірювальна техніка

МТТ

 

Інженерія відновлюваної енергетики

       
Інформаційно-вимірювальні смарт-технології  

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

МТС  

(172) Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

-

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

ТР

 

(183) Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Кафедра екології

ТЗ

ТЗК

 

Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці  (бакалаврат на базі  ПЗСО)

 

(184) Гірництво

Буріння нафтових і газових свердловин

Буріння нафтових і газових свердловин

Кафедра буріння свердловин

ГР

 

(185) Нафтогазова інженерія та технології

Газонафтопроводи та газонафтосховища

Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ

Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ

НІТ

НІП

 

Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ

НІС

 

Видобування нафти і газу

Видобування нафти і газу

Кафедра видобування нафти і газу

НІВ

 

Обладнання нафтових і газових промислів

Обладнання нафтових і газових промислів

Кафедра нафтогазових машин та обладнання

НІО

 

Газонафтопроводи та газонафтосховища (спеціалізація «Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами»)

-

Кафедра військової підготовки

ВК

 

Буріння свердловин

Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин

Кафедра буріння свердловин

НБ

 

(191) Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Кафедра архітектури та містобудування

АМ

 

(192) Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд

Б

 

Теплогазопостачання і вентиляція

Теплогазопостачання і вентиляція

ТГП

 

(193) Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Геодезія

Кафедра геодезії та землеустрою

ГЗ

ГЗГ

 

Землеустрій та кадастр

ГЗЗ

 

Оцінка землі та нерухомого майна

ГЗО

 

Геоінформаційні системи і технології

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

ГЗІ

 

(242) Туризм

Туризм

Туризм

Кафедра туризму

ТУ

 
Міжнародний готельно-туристичний бізнес    

(274) Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Кафедра автомобільного транспорту

АТ

 

(281) Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Кафедра публічного управління та адміністрування

ПУА

 
 

 

Українська