17. Перелік документів для вступу

Додаткова інформація: 
 
 
 
Перелік документів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:
     
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
– копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019 та 2020 років (з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються сертифікати 2018, 2019 та 2020 років) та інформаційну картку з результатами ЗНО (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
– медична довідка форми 086-О (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною формою);
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками (взрірецьпоштові індекси);
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
     Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.
     Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
Перелік документів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста:
відеоінструкція (обовязково переглянути)
– документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (атестат та додаток до атестата);
– документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (диплом та додаток до диплома);
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)
– копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– медична довідка форми 086-О (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною формою);
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019 та 2020 років та інформаційну картку з результатами ЗНО (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
– два заадресовані на домашню адресу поштові конверти з марками (взрірець, поштові індекси).
  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
Перелік документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста):
– документ державного зразка про раніше здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (диплом та додаток до диплома);
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)
– копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
– екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови та інформаційну картку з результатами ЄВІ (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками (взрірецьпоштові індекси).
     Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
    Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
 
 
 
 
Українська