Наукова діяльність

  • Розроблення та впровадження технічних засобів і методик неруйнівного контролю технічного обладнання різних об'єктів нафтогазового комплексу – госпдоговірна і держбюджетна тематика.
  • Розроблення та впровадження технічних засобів для вимірювання поверхневих властивостей на границях розділу фаз - госпдоговірна і держбюджетна тематика.
  • Розроблення та впровадження технологій використання поверхнево-активних речовин для інтенсифікації нафтогазовидобутку - госпдоговірна тематика.
  • Розроблення методів та засобів контролю параметрів технологічних процесів, якості виробів та конструкцій - держбюджетна тематика.
  • Наукові і методичні основи розроблення приладів для вимірювання якісних параметрів розчинів поверхнево-активних речовин для підвищення нафтогазовидобутку - держбюджетна тематика.
  • Опосередкований контроль об'єктів нафтогазовидобування - держбюджетна тематика.
  • Наукові основи підвищення точності вимірювання витрати газу і його метрологічне забезпечення - госпдоговірна і держбюджетна тематика.

В 16-му Міжнародному науково технічному семінарі "Невизначеність вимірювань наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти" (UM-2019) кафедрою МІВТ було представлено чотири доповіді за участю завідувача кафедри проф. Середюка О.Є., проф. Чеховського С.А., доц Витвицької, доц Клочко Н.Б., і аспірантів Малісевич Н.М., Шинкарук Х.М., яка відбулася з 07.09.19 по 08.09.19 у м. Созополь.

Представники кафедри МІВТ взяли участь у 51 міжнародній конференції метрологів яка проходила в Opole респуб. Польща , 23-25 вересня 2019

 

 

На кафедрі МІВТ відбулося урочисте вручення дипломів  магістра студентам 2-го магістерського рівня вищої освіти очної і заочної форми навчання спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Колектив кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки вітає Стрілецького Юрія Йосиповича із успішним захистом докторської дисертації на тему "Методи та засоби опрацювання сигналів при дослідженні спектрального імпедансу елементів промислових систем" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за  спеціальністю 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти

Колектив кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки вітає Чуйко Мирославу Михайлівну із успішним захистом кандидатської дисертації на тему "Контроль змочування рідинами поверхонь твердих  тіл імпедансним методом" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за  спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

8 листопада 2018 року в м.Київ відбулося засідання круглого столу "Інновації приладового обліку природного газу та метрології" на якому із темою "Нова концепція практичної реалізації періодичної повірки побутових лічильників газу" виступив із доповіддю Середюк Орест Євгенович

28 березня 2018 року на базі кафедри МПКЯ і СП відбулося підсумкове засіання конфернції "Нафтова та газова промисловість" секція "Енергоефективність, вимірювальні та інформаційні технології в нафтогазовій промисловості" на якій було заслухано 13 доповідей і визначено переможців I - місце "Оцінка кількісних втрат бензину з паливного резервуару для зберігання нафтопродуктів" Гриб Аліна Олегівна(Національний авіаційний університет м.Київ),  II - місце "Підвищення інформативності термогам шляхом термостабілізації оптичної системи тепловізору" Назарчук Олена Олександрівна (Національний технічний уніврситет  України "КПІ"), III - місце "Визначення температури газових потоків в умовах експлуатації" Ложечник Михайло Володимирович (Національний університет цивільного захисту України) а також студент із нашої кафедри Лабіш Олег Михайлович із темою "Дефектоскопія рейок"  зайняв V - місце

 

12 січня 2018 відбулося вручення дипломів магістра студентам 2-го магістерського рівня вищої освіти очної і заочної форми навчання спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Прилади і системи неруйнівного контролю»

 

20 грудня 2017 року відбулося виїзне засідання екзаменаційної комісії із захисту магістерських робіт на базі ТОВ "НТЦ Промтехдіагностика"

   

З 15 по 16 листопада 2017 року відбувалася 6-а Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених „МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ”

В роботі конференції прийняли участь 86 учасників, в т.ч. 16 представників з інших міст України.

Було зроблено 47 доповідей на пленарному і чотирьох робочих засіданнях, які пов’язані із розробленням, використанням сучасних засобів для проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання, в т. ч. в сфері нафтогазопромислового комплексу.

 

З 14 по 16 листопада 2017 року відбувалася 8-ма Міжнародна науково-технічна конференція пам’яті професора Ігоря Кісіля „Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”

В роботі конференції прийняли участь 177 учасників і 12 організацій, які займаються питаннями розробки і впровадження сучасних засобів і технологій у сфері неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання, в т.ч. у сфері машинобудівного і нафтогазопромислового комплексу. Серед учасників конференції було 82 представники з інших міст України і 4 закордонних представники (Польща).

Було зроблено 90 доповідей на пленарному засіданні і засіданнях чотирьох секцій: «Технологія проведення НК і ТД машинобудівного і нафтогазопромислового комплексу», «Фізичні основи НК і ТД. Сучасна апаратура для проведення НК і ТД», «Стандартизація, сертифікація і метрологічне забезпечення НК і ТД», «Методи та прилади контролю якісних характеристик матеріалів і виробів».

12-15 2017 року  відбувалася конференція XXI Miedzynarodowe seminarium metrologow (MSM 2017) Rzeszow-Czerniowc на якій із доповіддю на тему "Badanie bledow pomiarowych gazomierzy membranowych po szesciu latach eksploatacji" виступили  аспірантка Лютенко Т.В. і її керівник Середюк О.Є.

Вівторок 28 березня 2017 року була проведена конференція підведення підсумків конкурсу - захисту студенських наукових робіт з галузі "Нафтова та газова промисловість" у ауд. 1314 кафедри відбувалося засідання секції "Вимірювання, контроль та технічна діагностика". За підсумками конференції визначено перемомців, зокрема I - місце - Відповідність якості природного газу, що видобувається в Україні, вимогам Європейських норм Джонас Дженіфер (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститу") ; II - місце - Дослідження роботи ультразвукового лічильників газу, що експлуатуються на ГРС Богородчансьеого ЛВУМГ Павлів Тетяна Романівна (Івано-Франківський національний університет нафти і газу)  ; III - місце - Використання ультразвуковго методу еластографії для дослідження щитовидної залози людини Воєвода Ольга Романівна (Івано-Франківський національний університет нафти і газу).

 

Вручення дипломів магістра студентам кафедри

 

13-14 квітня 2016 року на базі Білоруського державного інституту метрології - БелГИМ відбувся XIII Міжнародний науково-технічний семінар "Невизначеності вимірювань: наукові, зааконодавчі, методичні і прикладні аспекти" (UM-2016). Уроботі семінару взали участь викладачі кафедри МПКЯ і СП і представили такі доповіді "Результати порівнянь промислових засобів обліку природного газу в умовах полигону ПАО "Дніпрогаз"" автори О.Є Середюк, А.І. Компан, С.П. Боднар, Т.В.Лютенко, А.С. Ілєнко, М.А. Смирнов;  "Дослідження невизначеності вимірювання енергетичної цінності природного газу обчислювачими на базі розходоміру змінного перепаду тиску"  автори О.Є Середюк, В.В. Малісевич, Д.О. Середюк, Н.М. Малісевич; "Застосування концепції невизначеності для визначення достовірності контролю процесу змочування рідинами твердих тіл" автори М.М. Чуйко, Л.А. Витвицька.

Під час проведення 14-го Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», що традиційно відбувся у Києві на початку листопада 2016 року, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» було проведено круглий стіл на тему «Запровадження в Україні обліку обсягів природного газу в одиницях енергії».

У роботі круглого столу взяли участь біля 200 представників: фахівці Нафтогазу, Мінекономрозвитку, Мінерговугілля, ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртранснафта», ДП «Укравтогаз», навчальних і науково-дослідних закладів, газорозподільних підприємств, виробників засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

Під час заходу було заслухано та обговорено понад 20 доповідей та інформативних повідомлень щодо таких питань: реалізація заходів з вдосконалення приладового обліку природного газу; нові нормативні документи щодо обліку природного газу в Україні, гармонізовані з нормативами Європейського Союзу; заходи з впровадження розрахунків за природний газ з урахуванням його енергії; хід реалізації рекомендацій попередніх конференцій, семінарів та нарад тощо.

Із доповіддю виступив Середюк Орест Євгенович на тему "Новий підхід до реалізації у споживачів та в газорозподільних мережах експрес-контролю теплоти згоряння природного газу"

Фото із круглого столу

Джерело фото

Викладачі кафедри Методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції взяли участь у роботі 8-ої Національної науково-технічної конференції і виставки «Неруйнівний контроль та технічна діагностика», яка відбувалася 22-24 листопада у м. Києві.

Одним із членів наукової ради був д.т.н., в.о. завідувача кафедри Методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції, проф. О. Є. Середюк

В ході конференції на секційному засіданні присвяченому методам та засобам моніторингу технічних об’єктів було заслухано 3 доповіді викладачів кафедри, а саме - «Дослідження температурного імпедансу пластично деформованих ділянок металу при неруйнівному контролі» (Ю.Й. Стрілецький, О.Є. Середюк), «Контроль змочуваності рідинами поверхонь твердих тіл імпедансним методом» (М.М. Чуйко, Л.А. Витвицька), «Контроль міжфазних властивостей на межі розділу фаз «нафта - розчин поверхнево-активної речовини» (Р.Т. Боднар, О.Б. Барна, В.Б. Біліщук).

У рамках конференції відбувся П’ятий професійний конкурс НКТД, де представники кафедри зайняли призові місця у таких номінаціях:

  • Кращі молоді вчені та спеціалісти, які працюють в галузі НКТД диплом 3-го ступеня нагороджена к.т.н., доцент кафедри МПКЯ і СП - О.Б. Барна;
  • Кращий студент (аспірант) за спеціальністю НКТД диплом 3-го ступеня студенти – магістри групи МТПм-16-1 Р.В. Катрин, Ю.О. Рябко

Фото звіт із роботи конференції

 

Українська