Загальна інформація

Сфера діяльності інженера-метролога поширюється практично на всі галузі народного господарства держави і полягає в: розробленні та впровадженні комп’ютерних інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем і комплексів; проектуванні та експлуатації засобів вимірювальної техніки, створених на базі сучасної мікропроцесорної та обчислювальної техніки; стандартизації, сертифікації та управлінні якістю; виробництві та експлуатації контрольно-вимірювальних приладів для промисловості та побуту; діяльності у сфері інформатизації, в тому числі обробленні даних та  роботі з базами даних.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі, більшість з яких мають вчені ступені і звання. Такий високий науково-педагогічний потенціал кафедри, оснащеність навчальних лабораторій сучасним обладнанням та комп’ютерами дозволяє розширити фахову підготовку студентів за рахунок спеціалізацій та вивчення ними додаткових спеціальних дисциплін.

За час існування кафедра підготувала понад 400 спеціалістів-метрологів, які сьогодні працюють в усіх куточках України та за кордоном.

На базі університету працює міжнародна асоціація по обміну студентами для технічного досвіду (IAESTE), що дає можливість студенти нашої кафедри під час навчання брати участь у міжнародних стажуваннях та практиках. Закріпити набуті теоретичні навики студенти-метрологи мали змогу к компаніях: MicroSTER, Польща; Rieter AG, Швейцарія;  Endress Hauser Conducta GmbH Co, Німеччина; HTM Dresden Fachbereich Elektrotechnik, м.Дрезден, Німеччина та в університеті Реджайни, провінція Саскачеван, Канада.

Випускникам, які проявляють схильність до наукової роботи, надається можливість вступу до аспірантури при університеті.

Окрім денної та заочної форм навчання за даною спеціальністю діє також дистанційна форма навчання як прогресивна педагогічна технологія з високим рівнем індивідуалізації навчання, меншою інерційністю змісту, комфортністю навчання, гнучкістю та варіативністю, а також можливістю широкого застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Каф. МПКЯ і СП Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) є випускною для студентів спеціальності “Прилади і системи неруйнівного контролю” напрямку підготовки "Прилади". Випускники цієї спеціальності здійснюють організацію і проведення неруйнівного контролю різного технологічного обладнання на підприємствах всіх галузей народного господарства, включаючи підприємства легкої, харчової, нафтогазової, медичної і авіакосмічної галузей. В межах вказаної спеціальності з 1999 р. організована за розпорядженням Міністерства освіти і науки України спеціалізація “Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції”, що також є надзвичайно важливою в період ринкової економіки в Україні.
   Починаючи з 2000/2001 навчального року студенти вказаної спеціальності згідно дозволу органу з сертифікації "Національного атестаційного комітету України з неруйнівного контролю" за бажанням можуть отримати сертифікат відповідності 1-го або 2-го рівнів, що суттєво підвищує професійний кваліфікаційний рівень бакалаврів, інженерів-електриків та магістрів з приладобудування – випускників вказаної спеціальності.
   Навчальний процес по каф. МПКЯ і СП забезпечують 2 професори в т.ч. 1 докт. техн. наук, 5 доцентів, в т.ч. 5 канд. техн. наук, 2 асистенти, 2 навчально-допоміжні інженерно-технічні працівники.

Українська