Наукова діяльність кафедри

— Співробітники кафедри беруть активну участь у виконанні держбюджетної тематики «Дослідження особливостей геолого-економічної оцінки запасів і ресурсів нафти і газу» (науковий керівник – зав. кафедри, доц., к. г. н. Михайлів І.Р.).
 
— Співробітники кафедри приймали участь в університетській комплексній цільовій програмі (розділ «Дослідження впливу геологічних, технологічних та економічних чинників на раціональне надрокористування у нафтогазовій галузі»).
 
— З грудня 2017 року на кафедрі виконується госпдоговірна тематика загальною вартістю 673 тис. грн.
Українська