04 Експертні висновки (МОН України)

Експертні висновки акредитаційних комісій:

2018-2019 н.р. (весна)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 н.р. (осінь)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа і страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент та адміністрування» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетингова діагностика та управлінськи консалтинг у підприємництві» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування» зі спеціальності 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Зварювання та споріднені технології» зі спеціальності 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Прилади і системи неруйнівного контролю» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Метрологія та вимірювальна техніка»  зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища»  зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Буріння нафтових і газових свердловин»  зі спеціальності 184 Гірництво за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обладнання нафтових і газових промислів»  зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Проектування та екскплуатація газонафтопроводів та газонафтисховищ»  зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтисховищ»  зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Видобування нафти і газу»  зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт»  зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

 
 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Геодезія»  зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія»  зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Геоінформатика»  зі спеціальності 103 «Науки про землю» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Оцінка землі та нерухомого майна»  зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»  зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

 
 
2017-2018 н.р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050102 «Комп'ютерна  інженерія» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка» зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

 
Українська