В ІФНТУНГ створять два нові центри - прогнозування попередження техногенно-гідроекологічної небезпеки Прикарпаття та енергетичного менеджменту

Сьогодні, 3 грудня, в онлайн форматі відбулось чергове засідання Вченої ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Робота Ради розпочалась із обговорення кандидатур на здобуття вченого звання професора викладачам: Кафці С. М. (завідувачка кафедри обліку та оподаткування) та Сімків Л. Є. (завідувачка кафедри теорії економіки та управління) та вченого звання доцента викладачам: Шийко В. І.  (кафедра фінансів), Піху В. Я. (кафедра інженерії програмного забезпечення), Бойчуку Р. І. (кафедра фізичного виховання та спорту), Грицанчуку А. В. (кафедра видобування нафти і газу), Пятковській І. О. (кафедра нафтогазової геофізики), Романюку В. В. (кафедра геодезії та землеустрою), Кухтар Д. В. (кафедра геодезії та землеустрою). Всі вони отримали схвальні характеристики своєї професійної та наукової діяльності.

Важливим питанням порядку денного засідання Вченої ради стало створення двох нових Центрів на базі ІФНТУНГ - прогнозування попередження техногенно-гідроекологічної небезпеки Прикарпаття та енергетичного менеджменту.

Про особливості Центру, що буде займатись прогнозуванням попередження техногенно-гідроекологічної небезпеки Прикарпаття розповів перший проректор університету, професор Мандрик О. М. Метою центру стане прогнозування техногенних, гідрологічних і екологічних небезпек басейну річок Прикарпаття та розроблення заходів з їх мінімізації. Серед основних напрямів діяльності Центру є:  прогнозування катастрофічних паводків у просторі та часі; розроблення заходів з подолання їх наслідків – укріплення берегів, управління русловими процесами, планування автомобільних та залізничних доріг у безпечних місцях; розроблення рекомендацій по відновленню або будівництву мостів, польдерів, каналів – випусків паводкових вод; поділ населених пунктів секторами з різним ступенем паводкової небезпеки; обґрунтування розробок піщано-гравійних сумішей; виконання інженерно-геофізичних обстежень ділянок небезпечної активізації екзогенних геологічних процесів; заліснення еродованих земель і галявин, що з’явились у місцевому покриві за участі людей та ін.

За прикладом провідних університетів світу, в ІФНТУНГ вирішили об’єднати свої чималі напрацювання в сфері енергетичного менеджменту шляхом створення централізованої структури – Центру енергетичного менеджменту. Про його особливості та завдання проректор з науково-педагогічної роботи,  професор  Карпаш М. О. Серед ключових завдань Центу: розроблення системи енергетичного менеджменту в університеті відповідно до вимог ДСТУ ISO 50001 (поширення досвіду для інших університетів та закладів); упорядкування роботи в університеті щодо обліку енергетичних ресурсів з подальшим аналізуванням і прогнозуванням (поширення досвіду для інших університетів та закладів); супровід проєкту ЄІБ «Вища освіта України» (сума інвестицій понад 6,2 млн євро); надання послуг з енергетичного аудиту; професійна підготовка й атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності й обстеження інженерних систем; техніко-економічне обгрунтування та супровід проектів енергоефективності та відновлюваних джерел енергії; підготовка та реалізація ініціативи «Енергетична академія» на базі університетської котельні.

Планується, що центри розпочнуть свою діяльність уже з 1 січня 2021 року.

Під час засідання було розглянуто низку інших, важливих для університетської спільноти, питань.  Так, із внесенням змін до Положення про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр та інститутів ознайомила присутніх проректорка з науково-педагогічної роботи, професорка Гораль Л. Т.

Університет максимально сприяє студентам у набутті ними практичних навиків під час навчання, працює над удосконаленням системи дуальної освіти й розширенням її діапазону. Тому розроблено Положення про створення філій кафедр на виробництві, з яким присутніх ознайомив директор Інститут нафтогазової інженерії, доцент  Витязь О. Ю. Не меншу увагу в ІФНТУНГ приділяють й організації інклюзивного навчання, Положення про яке було затверджено Вченою радою (доповідав начальник відділу ліцензування і акредитації, доцент Стеліга І. І.) Про внесення змін до «Положення про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ» присутнім доповів начальник відділу забезпечення якості вищої освіти, доцент Зікратий С. В.

В ході засідання Вченої ради було також вирішено низку інших важливих питань: відкриття нових освітніх програм, затвердження тем дисертацій, створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації, затвердження індивідуальних планів аспірантів, призначення іменних стипендій, створення ГО «Студентський парламент ІФНТУНГ» тощо.

 

Українська